Emisyon Yönetimi

Sera Gazı Emisyonu

Bursagaz lisans alanı içinde doğalgaz dağıtım faaliyeti yürütmekte olduğundan, doğalgaz ve buna bağlı petrol kimyasalı üretimi veya herhangi bir rafineri prosesi bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak sera gazı emisyonlarının satın alınması, satılması veya dengeleme ya da tahsisat transferi gibi sera gazı alış verişi ve biyojenik CO2 emisyonu bulunmamaktadır. Ayrıca sera gazı emisyonları herhangi bir konsolidasyona tabi değildir.

Bursagaz bünyesindeki ana proses kaynaklı enerji tüketimine bağlı direk sera gazı emisyonları basınç düşürme istasyonlarındaki doğalgazı ısıtma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Endirek sera gazı emisyonları elektrik ve akaryakıt tüketimi kaynaklı oluşmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılında dağıtılan 3,1 BCM (milyar m3) doğalgaz için 242.156 m3 ısıtma gazı kullanılmışken, 2015 yılında dağıtılan 2 BCM (milyar m3) için 220.235 m3 kullanılmıştır. Bursagaz sera gazı emisyon hesaplamalarında ISO 14064 standardı kullanılmakta olup, direk ve endirek enerji tüketimleri sonucu 2015 yılı toplam emisyonu bir önceki yıla göre 2449,6 ton CO2 artarak 5.599 tonCO2 olarak gerçekleşmiş olup herhangi bir kaçak emisyon meydana gelmemiştir.

Emisyon hesap laması yapılırken emisyon faktörü, oksidasyon faktörü, küresel ısınma potansiyeli parametreleri baz alınmaktadır. Direk ve endirek enerji tüketimlerinin tamamında CO2, CH4 ve N2O gazları da hesaplamaya dahil edilmiş olup HFC, PFC, SF6 ve NF3 gazları bulunmadığından hesaplamaya dahil edilmemiştir. Hesaplamalarda, sera gazı emisyonuna neden olan operasyonlardan kaynaklı CO2, CH4 ve N20 üretim değerlerinin

tamamı ortaya konulmuş ve herhangi bir belirsizlik oluşmamıştır. Elektriğe bağlı tüketimler ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer olarak sınıflandırılmıştır. Gaz dağıtım sektörüne özel CO2 normalizasyon faktörü ve Bursagaz bünyesinde ozon delici emisyona neden olan veya paydaşlar tarafından özellikle talep edilen operasyonlar bazında oluşan sera gazı emisyonu bulunmamaktadır. Bursagaz bünyesinde planlı hidrokarbon salımı, dağıtım hatlarının gazlanması esnasında gerçekleşmektedir. Bu operasyon kaynaklı salınan hidrokarbon miktarı 2015 yılında sıfır olarak gerçekleşmiştir. Plansız hidrokarbon salımı ise 3. taraf kaynaklı hat hasarlarında meydana gelmekte olup hasar veren tarafa mali olarak faturalandırılmaktadır, bu kapsamda havaya atılan hidrokarbon kapsamında mali bir kayıp oluşmamaktadır.

2015 yılı içerisinde izinsiz kazı sonucu 12” çelik hattında hasar meydana gelmiş olup hat içerindeki basıncın yüksek olması sebebi ile (19 bar) geçen yıla göre havaya atılan gaz miktarında 177.000 m3 artış olmuş olup; 2490,32 tonCO2 emisyon açığa çıkmıştır. Bu miktar 2015 yılı toplam salınan emisyon miktarının % 44’ünü kapsamaktadır. Hidrokarbon salımı hesaplaması yapılırken doğalgazın yoğunluğu, delik veya borunun çapının karesi ve Pmutlak (borunun içerisindeki gaz basıncı ile atmosfer basıncının toplamı) basınç çarpılıp 60 a bölünerek dakikada havaya atılan gaz miktarı hesaplanır ve bu elde edilen sonuç gazın açığa çıktığı süre ile çarpılarak salınan m3 değer elde edilir. Tüm bu uygulamaların yanında Bursagaz iklim değişikliği ile mücadele anlamında çevresel etkileri minimize etmek ve çevre bilincini yaygınlaştırma amaçları kapsamında 2014 yılında faaliyete geçirilen, toplam sera gazı emisyonunu dengeleyecek olan Bursagaz ormanı projesiyle 2015 yılı da dahil olmak üzere her yıl ortalama5000 fidan dikimini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bursagaz ısıtıcı bacalarındaki gaz tüketimi kapsamında hava emisyonu üretmekte olup; bu ölçümler Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvar tarafından ölçülüp raporlanmaktadır. Parametre olarak yanma gazları olan SO2,NO2, NOx, CO, COx in ölçümlendiği araştırmada tozlar da kapsam içine alınmaktadır. TS ISO 7935:1999, TS ISO 12039:2005 , EPA CTM 022:1998 metodlarına göre yapılan ölçümler 2 yılda bir gerçekleştirilerek İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletilmektedir.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.