Enerji Yönetimi

Doğaya Saygı

Enerji Yönetim Sistemi yaklaşımında kurumsal yapının devamlılığını sağlayan enerji kaynaklarını ve kullanım alanlarını değerlendirip önceliklendirerek, etkin bir şekilde yöneteceğini; enerji kullanımına yönelik hedef ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlanacağını; enerji kullanım ve yönetimi için uyulması gereken yasal düzenlemelerin takip edileceğini ve dikkate alınacağını; enerji yönetimine ilişkin amaç ve hedeflerin konularak gözden geçirileceğini, enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek performansın artırılacağını; satın alma ve hizmet tasarım süreçlerinde enerji verimliliğinin ön planda tutulacağını ve alınan ürünlerde ekonomiklik ve bütçe kriterleri de göz önünde bulundurularak enerji verimliliği yüksek olanların seçileceğini; enerji yönetim süreci ile ilgili tüm bilginin kurum içine ve dışına tüm paydaşlar ile paylaşımının garanti altına alınacağını ve tüm paydaşların enerji verimliliği ve çevre bilincini arttırmaya katkıda bulunulacağını ve sistemin gözden geçirileceğini politika olarak belirleyen Bursagaz ISO 50001 kapsamında etkin işleyen bir enerji yönetim sistemi kurmuştur.

Bursagaz iş verimliliğini esas alan yönetim yaklaşımını belirlerken özellikle sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında sera gazı ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarındaki etkileri swot analizi kapsamında değerlendirerek, kuvvetli, zayıf, fırsat ve tehdit oluşturabilecek alanların tesbitini sağlamaktadır.

Son 4 yıldır Bursagaz gündeminde olan ana tehdit alanı toprak sıcaklığının düşük olması nedeniyle proses kaynaklı doğalgazın ısıtılma ihtiyacının artması ve yanması sonucu açığa çıkan karbondioksit gazının miktarsal oranda artma riskinin bulunması olarak değerlendirilirken, toprak ısısının artmasının bu ısıtma gazı ihtiyacını azaltması tehdit durumunun tam tersi olarak bir fırsat oluşturmaktadır. Bu kapsamda toprak sıcaklıklarının takibi yakınen yapılmakta ve scada üzerinden anlık ölçümlerle süreç yönetilerek ısıtıcı gazında minimizasyon sağlanmaktadır. Bu yönetim anlayışı sayesinde Bursagaz 2015 yılında maddi bir kayba uğramamıştır.

Dağıtım sektörünün Türkiye’deki ilk ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasının sahibi olan Bursagaz bu yaklaşımını süreçleriyle etkin bir şekilde bütünleştirmiştir. Bursagaz elektrik, soğutma, buhar ve ısıtma satışı gerçekleştirmemekte olup; satılan ürün ve hizmetlerin enerji ihtiyaçlarını azaltmak amacıyla en büyük enerji tüketim noktası olan proses kaynaklı doğalgaz tüketiminin azaltılması amacıyla teknoloji yatırımları hayata geçirmektedir. Bursagaz, Vortex tüpü olarak bilinen teknolojiyi 2013 yılı itibari ile Hamitler İstasyonunda kullanmaya başlamış ve enerji verimliliği açısından kazanılan katma değeri arttırabilmek için 2014 yılında OSB-1, Veysel Karani ve Kestel istasyonlarında kurulumlarını tamamlamıştır. Kurulan sistem sayesinde gazın Vortex tüpü içinden geçişi sırasında kinetik enerjisinin ısı enerjisine dönüşerek ısınması sağlanmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Bursagaz doğalgaz dağıtım faaliyetini yürüttüğü alt proseslerinde ve aynı zamanda gelecek dönem projelerinde yenilenebilir enerji kullanımına özen göstermektedir. Yenilenebilir enerji yönetimi çevresel etki yönetiminin en önemli unsurlarından biridir. Bursagaz 2013 yılı itibari ile Gürsu repater noktası ve şehiriçi muhtelif basınç düşürme istasyonlarında yapmış olduğu scada uygulamalarında her biri 80 watt toplam 960 watt 12 adet fotovoltaik panelden oluşan yenilenebilir kurulu gücü kullanmaktadır. 2014 yılında telsiz haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere, Gürsu repeater bölgesine 4 adet 120 watt ve 2 adet 80 watt toplam 640 watt kapasiteli güneş panellerini sistemine eklemesi ile Bursagaz yenilenebilir kurulu gücünü 1600 watt ‘a çıkarmış bulunmaktadır. 2015 yılı itibariyle kullanımı aktif bir şekilde yürütülen bu proje kapsamında temin edilen güneş panellerinin yatırım tutarı dijital telsiz sistemi yatırımının %3,4’ünü oluşturmaktadır. Bu sayede gazın 40 Bar dan 19 Bara düşümü sırasındaki oluşacak yaklaşık 10,5 °C sıcaklık düşümü nedeni ile oluşabilecek basınç düşürme ekipmanlarındaki donmanın önüne geçilmiş bulunulmaktadır. Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları ile Bursagaz Enerji Yönetim Takımı kurulmuş ve yılda iki kez Bursagaz bünyesindeki bütün lokasyonlar gezilerek enerji tasarrufu konusunda iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmiş ve üst yönetime raporlanmıştır.

CNG’li araç uygulamasına devam eden Bursagaz Acil Müdahale Ekiplerinin enerji yönetimi konusunda farkındalığı arttırılarak, 2014 yılında 38.682 Sm3 olarak gerçekleşen CNG kullanımı 2015 yılında 17.009 Sm3 e düşmüş ve buna bağlı sera gazı emisyonu 35 Ton CO2e azalmıştır. 2015 yılında Nilüferköy lokasyonunda bulunan dış aydınlatma sistemlerinde revizyon yapılarak LED aydınlatma

teknolojisine geçilmiştir. 13 adet 400 watt geleneksel metalhalide yerine 90 watt LED projektör takılarak dış aydınlatmalarda yıllık toplam 12.000 kwh enerji tasarrufu sağlanmış, buna bağlı sera gazı emisyonu 6 ton CO2 azaltılmıştır.

Elektrik enerjisi kullanım alanları ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer olarak kategorize edilmiş olup bu alanlara ait hesaplamalar yapılırken kullanılan cihazların katalog değerlerindeki saatlik maksimum enerji tüketimleri, kullanım saatleri ile çarpılarak toplam enerji tüketimine ulaşılmıştır. Doğalgaz tüketimlerine ilişkin enerji verileri doğrudan SCADA sisteminden alınmış olup; akaryakıt tüketimleri ilgili tedarikçinin online sisteminden alınan raporlar aracılığıyla sağlanmaktadır. SCADA sisteminden alınan sm3 veriler sistem içerindeki flow computer’lar aracılığıyla toprak sıcaklığı, gaz basıncı ve gaz komponent değerlerini birleştirerek şebeke işleyiş düzeninde belirtilmiş olan k faktörü hesaplanmakta ve bu k faktörü m3 değer ile sistemde çarpılarak sm3 değere dönüştürülmektedir. Bu kapsamda Bursagaz enerji tüketimi 2015 yılında 398 TEP olarak gerçekleşmiştir. Bursagaz bünyesinedeki enerji yoğunluğu hesaplamaları kwh başına düşen TonCO2 emisyonu bazında değerlendirilmektedir. Tüm enerji birimlerinin kWh’a dönüştürüldüğü yoğunluk hesabında, 2014 yılı sonuçları değerlendirildiğinde enerji yoğunluğunun en yüksek olduğu alanın elektrik alanı olduğu gözlenmiş ve 2015 yılında elektrik tüketiminin en yüksek alan olduğu soğutma alanı üzerine yoğunlaşılarak istasyon kontrol odalarında 24 saat süre ile soğutma amaçlı çalışan klimaların çalışma saatlerini minimuma düşürmek amaçlı kontrol odalarına otomasyon sistemli vakum sistemleri kurulmuş olup bu sayede dış hava sıcaklığının 25 °C çıkmaması halinde klimaların devreye girmesi engellenmiştir. Bu sayede yıllık 82.000 kWh elektrik tasarrufu sağlanmış ve 43,62 TonCO2 emisyon salınımı azaltılmıştır. Yenilenebilir enerji uygulamaları ile 2015 yılında 7,92 TonCO2 karbon salınımına engel olunmuştur.

Bursagaz ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında her yıl gerçekleştirdiği enerji referans çizgisi hesaplamasında son 3 yılın enerji performansına ilişkin verilerin ortalamasını alarak her kullanım alanı için bir referans çizgisi oluşturmaktadır.

2015 yılında Bursagaz enerji referans çizgisi ortalama olarak elektrik alanında 1.075.932 kwh, akaryakıt alanında 83.463 lt, doğalgaz tüketimi alanında 303.650 Sm3 olarak belirlenmiştir. Buna istinaden 2015 yılında elektrik tüketimi 1.051.495 kwh gerçekleşmiş olup % 2,27 oranında tasarruf sağlanmış ve 11,4 ton CO2’lik emisyon salınımı azaltılmıştır. Akaryakıt alanında 90.212 lt olan tüketim miktarı ile 20,75 ton CO2’lik emisyon salınımı arttığı gözlemlenirken, 281.477 Sm3 lük doğalgaz tüketim miktarı ile enerji referans düzeyinde 40 ton CO2’lik emisyon azaltımı gerçekleşmiştir. Bursagaz süreçlerinde ozon tabakasını incelten madde kullanımı bulunmamaktadır. Bursagaz’da kaynak yönetim yaklaşımı kapsamında fosil yakıt ikameleri kullanılmamaktadır.

Yeni Genel Müdürlük Binası

2013 yılından bu yana inşaatı devam eden, LEED (Leadership Energy and Environmental Design) GOLD adayı, Bursagaz Yeni Genel Müdürlük Binası için yenilenebilir enerji kullanımına ve enerji verimliliğine yönelik planlanan projeler, binanın ısıtma, soğutma ve aydınlatma olmak üzere enerji tüketim alanlarının en iyi şekilde yönetilmesi dikkate alınarak tasarlanmıştır. 2016 yılında bitmesi planlanan; gelecek nesillerin sürdürülebilir dünya amacına yönelik, çevreci bir yeşil binayı Bursa şehrine kazandırma amacı güden Bursagaz, yaptığı proje ile sektöründeki diğer şirketlere rolmodel olmayı benimsemektedir.

Türk işbirlikleri kapsamında yönettiği tedarik zinciri ile dinamik ve çevre dostu dizaynla, 5600 m2 ‘si ofis toplam 9488 m2’lik inşaat alanına sahip projede kullanılan tüm mekanik ve elektriksel cihazların verimlilikleri en üst düzeyde tutulmuştur. Entegre akıllı enerji sistemine sahip binada verimsiz enerji kullanılmasını engellemek amacı ile varlık ve güneş sensörleri kullanılmış olup; özellikle binanın izolasyon kalınlıkları ve pencerelerdeki ısı geçirgenlikleri ASHARE 90.1-2007 kriterine uygun olarak seçilmiştir. Enerji kullanımını izleyebilmek adına bina içerisinde enerji analizörleri düşünülmüş, üretilen yenilenebilir enerjiyi hava şartları vebinadaki elektrik yükünün durumuna göre anahtarlayabilen, elektrik, ısıtma, havalandırma, soğutma ve su harcamalarını ayrı ayrı kontrol edebilen merkezi bina otomasyon sistemi tasarlanmıştır.

980 m2 ‘lik toplam bahçe alanına sahip bina oluşturulanyağmur suyu toplama sistemi ile bahçe ve arazi sulama suyu biriktirme özelliğine sahiptir. 2013 yılında binanın terasında 50 kwh olarak planlanan Solarworld Mono fotovoltaik geçirgen panel uygulaması teknik yetersizlikler sebebiyle, 2015 yılında 44,2 kwh olarak revize edilmiş olup montaj çalışmaları tamamlanmıştır. Dış cephede düşünülen 10 kwh ONIX Solar panel uygulaması ise aynı teknik gerekçelerden ötürü 3,92 kwh olarak planlanmış ve montaj çalışmaları tamamlanmıştır.

2015 yılında binanın terasında düşünülen 600 W kapasiteli ev tipi rüzgar türbin uygulamasının montajı tamamlanmıştır. 2015 yılında projeye eklenen diğer konuda, temiz enerji doğalgazdan elektrik enerjisi ve ısı üretebilen trijenarasyon (ısıtma-soğutma-elektrik üretimi) sistemi kullanılacak olup; atık ısıdan istifade eden Absorbsiyonlu Chiller (ABS) ile soğutma sistemi kullanılarak enerji kullanım alanlarının optimizasyonu sağlanacaktır. Trijenerasyon ile doğalgazdan 142kw/h elektrik enerjisi ve ısı üretebilecektir. Trijenarasyon (ısıtma-soğutma-elektrik üretimi) ile elde edilecek atık ısıdan istifade eden Absorbsiyonlu Chiller (ABS) kullanılarak ta elde edilen 186kw/h ile 8 m3 sıcak su ve 126kw/h ile 6 m3 soğuk su üretilecektir. Yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerji, binanın iç ve dış mahal aydınlatmaları için özel seçilmiş yüksek tasarruflu LED armatür sistemlerinde kullanılması planlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilebilecek enerji, binanın ihtiyacı olan toplam enerjinin %10’u kadar olması ön görülmekte, buna bağlı olarak tüketilen aydınlatma enerjisinin tamamının, binanın kendi yenilenebilir kaynakları ile karşılanabilir olması beklenmektedir.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.