İyi yönetilen şirketlerin günümüzdeki rehberi “Sürdürülebilirlik” her geçen gün daha çok önemsenen, şirket değerlerinde, stratejik planlamalarında yerini alan bir kavram. Bunun nedeni ise sürdürülebilirliğin; çevrenin, doğal kaynakların etkin ve dengeli kullanımına önem veren, ekonomik büyümeyi birlikte ele alan, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakacak şekilde ürün ve hizmetlerin sunulmasını hedefleyen bir model olması.

“Sürdürülebilirlik” şirketlerin ticari faaliyetlerini yürütürken bulunduğu toplumun çıkarlarını gözetmesini sosyal, çevresel, ekonomik dengeye katkı koyacak faaliyetler yürütmesini içerir. Belli bir kurumun değil; tüm özel kurumların, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğudur. Sürdürülebilirlik bir gelecek kavramıdır.

Rekabetin, tüketimin bu kadar hızlı olduğu dünya pazarında sürdürülebilir bir yaşam mümkün mü? Çevreye karşı daha duyarlı olmaya başladığımızda, tüketim alışkanlıklarımızı doğru yönettiğimizde, eğitim kurumlarında erken yaşlardan itibaren bu yönde bilinçlendirme sağlayacak çalışmalar yürütüldüğünde, şirketler bu yönde ürün ve hizmetler sunmaya teşvik edildiğinde, tüm kademelere sorumluluklar yaygınlaştırıldığında sürdürülebilirlik mümkün olacaktır.

Ülkemizin önde gelen kurumlarını ve temsilcilerini bünyesinde bulunduran bir sivil toplum kuruluşu olarak KalDer açısından baktığımızda; KalDer evrensel çevre ve sosyal ilkeleri desteklemek amacıyla uluslararası alanda BM tarafından oluşturulan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2002 yılında ilk imzalayan kuruluşlar arasında yer alıyor. Küresel İlkeler Sözleşmesi ile birlikte KalDer’in kurumlara bir yönetim modeli olarak tavsiye ettiği; EFQM Mükemmellik Modeli’nin “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumluluk Alma, Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramları SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK felsefesini buluşturan başlıklardır.

Bu başlıklar altında KalDer olarak çevreye, toplumsal değerlere duyarlı, etik değerlere önem veren, kurumsal davranışları dengeli, fırsat eşitliği sağlayan, katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışının gerekliliğini vurguluyor, uygulamaya çalışıyoruz. Kurumlarımıza rehberlik ederken, “her kalite gönüllüsü sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almalı” ilkesiyle bu yönde rol model olmaya çalışıyoruz.

14 Ekim 2015 tarihinde Bursa’da, Bursagaz firmamızın ev sahipliğinde ve KalDer Bursa şubesi işbirliğinde düzenlenecek olan Sürdürülebilir Yaşam Konferansı bu açıdan kentimiz için önemli bir etkinlik. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile rol model olma yolunda ilerleyen Bursagaz’ın girişimleriyle ülkemizde sürdürülebilirlik uygulamalarında başarılı kurumlardan konuşmacıları dinleme fırsatı bulacağız.

Bu organizasyonda ev sahibi olarak bizleri buluşturan Bursagaz’a teşekkür ediyor, sizleri etkinliğimize davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Erdal ELBAY
KalDer Bursa Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı