İnsan Hakları

İnsan Hakları

Bursagaz’da yürütülen insan hakları uygulamalarını etik değer yönetim anlayışı ile bütünleştirerek yöneten Yaşama Saygı Komitesi, sadece Bursagaz çalışanlarının değil aynı zamanda tedarikçi çalışanlarının koşullarını da geri bildirimler ışığında değerlendirmektedir. Bursagaz bünyesinde 2014 yılında 2013 yılında gerçekleştirildiği şekilde QDMS eğitim dokümanları aracılığıyla tüm çalışanlara online insan hakları eğitimi yayılmış ve tüm çalışanların dokümanı çalışmaları sağlanarak sistem üzerinden eğitim raporlaması yapılmıştır. Çalışanların %100’ünün bu online bilgilendirmeyi alması sağlanmıştır. 2015 yılında insan hakları özelinde herhangi bir ayrımcılık olayı gerçekleştirilmemiş olup, çalışanların ve tedarikçilerin bu alanda geri bildirim vermeleri teşvik edilmektedir. Bursagaz insan hakları uygulamaları kapsamında çocuk işçi şirket bünyesinde istihdam edilmemekte, meslek liseleri ile gerçekleştirilen işbirlikleri kapsamında stajyer öğrenci uygulaması bulunmakta olup, stajyer öğrenciler ticari ve teknik büro işlerindeki uygulama alanlarında görev almaktadırlar. Bursagaz bünyesinde her çalışanın yaptığı işi, iş sağlığı ve güvenliği koşulları kapsamında kendini güvende görmediğini hissetmesi durumunda durdurma ve çalışmayı ret hakkı bulunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının şirket içerisinde etkin uygulanması sonucunda Bursagaz’ın özelleştirme sürecinden bugüne bu yönde bir olay yaşanmamıştır. Bursagaz her yıl yapmış olduğu yatırım tedarikçi sözleşmelerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri alt işverenine getirmenin yanında, kullanılacak malzemenin yapısı ve etkilerinin garanti altına alınmasına ve işçi çalıştırma koşullarına ilişkin yükümlülükleri de sözleşmelerine yansıtmaktadır. Yatırım tedarikçilerinin tamamında, sendikal yapılanma bulunmadığından toplu iş sözleşmesi ihlali söz konusu değildir. Bununla birlikte malzeme tedarikçilerinin %100’ü için son 5 yıllık süreç kapsamında sistem denetimleri bir sözleşme yükümlülüğü olarak kapsam içine dahil edilmiş ve yıllık bazda en az bir kez sistem denetimleri gerçekleştirilerek raporlanmış ve bu denetimler sonucunda çalışma ortamlarında insan haklarını ihlal edecek çocuk işçi çalıştırma ve zorla/zorunlu işçi çalıştırma koşulu da dahil olmak üzere herhangi uygunsuz bir çalışma koşuluna rastlanmamıştır.

Bursagaz çalışanlarının ve operasyonlarının güvenliğini sağlama amaçlı olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği uygulamaları kapsamında

çevresel fiziki güvenlik faaliyetlerini ve ISO 22301 İş Sürekliliği ve Toplumsal Güvenlik sistemi ile istasyon ve işleyiş güvenliğine ilişkin faaliyetleri hayata geçirmektedir. Bu kapsamda Bursagaz güvenlik tedarikçisi ile sözleşme kapsamında lokasyonların güvenliği yönetilmekte olup, 2012 yılında yapılandırılan İhsaniye Müşteri merkezinde online sistem uygulaması kullanmaktadır. Nilüferköy, Hamitler, Gürsu, Veysel Karani, Kestel, Ovaakça istasyonlarında 7/24 güvenlik personeli istihdam edilmekte olup, OSB-4 istasyonu SCADA üzerinden online izleme sistemi ile kontrol edilmektedir. Bu süreç içerisinde 2014 yılında ortalamada 24 adet ve 2015 yılında ortalamada 22 adet güvenlik görevlisi şirket bünyesinde hizmet tedarikçisi kadrosu aracılığıyla istihdam edilmektedir. Tedarikçide çalışan güvenlik personelinin tamamının güvenlik unsuruna ilişkin silah kullanımı konusunda sertifikasyonu tamamlandırılmış ve yangın, atış, davranış, kılık kıyafet, öfke kontrolü eğitimleri yıllık olarak tekrarlanmaktadır. Bu eğitimler 2013 yılında 648 adam saat, 2014 yılında 271 adam saat 2015 yılında ise 478,5 adam saat olarak gerçekleşmiştir. Bursagaz bünyesinde sendikalaşma süreci için herhangi bir kısıt bulunmamakta olup, insan kaynakları politikaları aracılığıyla çalışanlara bu alanda seçim özgürlüğü tanınmaktadır. Ancak mevcut işleyiş içerisinde çalışanlar tarafından bu yönde bir talep oluşmamış olup, kurum içerisinde herhangi bir sendikalaşma bulunmamaktadır. Bursagaz Bursa yerel lokasyonunda yer alıp, ulusal yerel pazarda hizmet veren bir firma olup uluslararası pazarda hizmet vermemektedir. Dolayısıyla yerli tanımı kapsamında herhangi bir sosyolojik yapı hizmet alanında bulunmamaktadır.

Operasyonların işletimi esnasında hat imalatları yasal otoritelerin onayladığı imar bölgeleri üzerinden geçmekte, dolayısıyla sosyolojik anlamda toplumsal bir zarar veya etki oluşturmamaktadır. Aynı şekilde şirket operasyonları işletme alanında bulunan halkın yer değiştirmesi veya tahliyesi gibi durumlara sebep olacak bir yapıya sahip değildir. Şirketin tüm yönetsel ve operasyonel faaliyetleri değerlendirildiğinde herhangi bir insan hakları gözetimi durumu söz konusu olmamakla birlikte, insan haklarını ihlal durumuna ilişkin bir bildirim oluşmamıştır. İnsan Hakları Etki Değerlendirmesi Bursagaz’da 2014 yılında revize edilen İş Sürekliliği süreç etki analizi 2015 yılında tekrar gözden geçirilerek değerlendirilmiş ve bu alanda 13 süreç öncelikli gözetim süreci olarak risk analizlerine dâhil edilmiştir. Tüm paydaş kategorileri değerlendirdiğinde Bursagaz’ın uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, sürekli iyileşen süreç yapısının da bir getirisi olarak 2015 yılında insan haklarına ilişkin şikâyet ve ihlal durumu oluşmamıştır.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.