İnsana Yatırım

İnsana Değer Katmak

Kişiselleştirilmiş gelişim planları yaparak çalışanlarının iş performanslarını ve kariyerlerini üst seviyelere taşımasını amaçlayan Bursagaz, ömür boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında, çalışanlarına farklı alanlarda farklı bakış açıları ile kendilerini geliştirme imkânları sunmaktadır. Çalışanına yapmış olduğu yatırımları her geçen yıl arttırarak, yeni gelişim alanlarını İnsan Kaynakları uygulamaları içine alan Bursagaz bu alandaki etkinliğini şirket ana stratejileri ile bağdaşan “İnsana Yatırım “ perspektifi ile sağlamaktadır.

Çalışanımızın temel değerimiz olduğunu bilinciyle insana yatırımı ana perspektif olarak belirliyor; performansımızı artırmanın arkasında yatan en önemli unsuru çalışanımız olarak tanımlayarak sektörde öncü olan konumumuzun sürekliliğini sağlıyoruz…

Her çalışanını şirkete değer katan farklı birer yetenek olarak gören Bursagaz bünyesinde görev yapan tüm çalışanlara pozisyon ayrımı yapılmaksızın koçluk sistemine dahil olma hakkı tanınmaktadır. Çalışanlarına sunmuş olduğu gelişim fırsatları ile, eğitim ve kariyer planlamalarını çalışanlarının ihtiyaçlarına göre şekillendirmekte ve planlamaları yetkinlik analizleri, kariyer beklenti analizleri, bireysel koçluk ve performans görüşmeleri aracılığı ile elde etmektedir. Bursagaz’da koçluk sistemi ile sisteme dahil olan tüm çalışanlara ait gelişim planlamaları, her bir gelişim adayına atanan koçlar ile sağlanmaktadır. Bu planlama sürecinde gelişim adayları için belirlenmiş olan kırmızı, mavi ve sarı paketler ile çalışanların mesleki, teknik, kişisel gelişim ve liderlik programlarını içeren iç ve dış kaynaklı kendilerinin seçmiş oldukları eğitim programlarına katılımları sağlanmakta ve gelişimlerine destek olunmaktadır. Ayrıca çalışanlar gelişim planlama sistemi ile kendi kariyer fırsatlarını kendileri oluşturabilmektedirler. Gelişim planlamaları çalışanların operasyonel ve yetkinlik bazlı performans sözleşmeleri ile ilişkilendirilmiş olup, tüm çalışanlara pozisyon ve çalışma türü ayırt etmeksizin, gelişim planına uyum başarısı hedefler arasında yer almaktadır. Çalışanlarının iş ve sosyal hayat dengesini bir arada götürmesini amaçlayan Bursagaz, koçluk sistemi ile ilişkilendirmiş olduğu, gelişim adaylarının özgürce kullanımına sunduğu “ Özgür Fon” ile tüm çalışanlarına ayrıcalıklı bir gelişim fırsatı sunmaktadır. “Özgür Fon” çalışanların sosyal ve kişisel hayatlarındaki gelişimlerine, mesleki yetkinliklerini arttırmasına olanak sağlamaktadır. Gelişim adayları koçları ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, özgür fonu kendi isteği ile belirlemiş olduğu alanlarda kullanabilmektedir. Bu alanda sosyal kültürel aktiviteler ( yüzme, müzik kursu, fotoğrafçılık, sinema, tiyatro, kitap okuma alışkanlığına yönelik çeşitli kitap alımları, fitness, spor, sürücü kursu, direksiyon dersleri gibi birçok alan) için, açık öğretim, yüksek lisans, doktora gibi her türlü eğitim alanı ve yabancı dil eğitimlerinde kendisini geliştirme ve kariyeri için olumlu adımlar atmak amacıyla kullanabilmektedir.

Bursagaz Yaşam Boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında çalışanların farklı alanlarda farklı bakış açıları ile öğrenmelerini sağlamak amacıyla gelişim kataloğu oluşturmuştur. Gelişim kataloğu dinamik bir katalog olup; çalışan geri bildirimleri ve koçların geri bildirimleri ile güncelliğinin sürekliliği sağlanmaktadır. Gelişim kataloğu yapısı incelendiğinde, yetkinlik, mesleki eğitim önerilerinin dışında, yetkinlik haritasındaki beceri ve yetkinliklerle eşleşen kitap önerileri, film önerileri, paket programları, organizasyonel planlamalar ve sosyal medya araçları da kapsam içinde tanımlanmıştır. Sunum çalışmalarından, konferans planlamalarına, süreçler arası rotasyondan Bursagaz Süreç Eğitim Akademisi kapsamında eğitici olarak yer almaya kadar pek çok alan bu gelişim planlaması içinde yer almaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir;

Kulüp Kurma ve Yönetme, Kurumsal Etkinlik Yönetme, Yönetim Zirvesi Katılımı, Kalite Zirvesi Katılımı, Benchmark Faaliyetleri, İnteraktif Ritm Çalışmaları, Bursagaz Tiyatro Ekibi Oluşumu, Drama Çalışması Yönetme, Çalışan Paylaşım Toplantıları Aktiviteleri, Kulüp Faaliyetleri Planlama, Takım Çalışması Çalıştayı Planlama, Yapboz Uygulamaları, İnovasyon Kulübünü Aktifleştirme, İnovasyon Çalıştayı Düzenleme, Sunum Çalışmaları, Sportif Faaliyet Alanlarına Katkı, Kıyaslama Çalışmaları, Süreçler Arası Rotasyon, Bursagaz 2023 Strateji Platformu Hazırlığı, Yabancı Dil Geliştirme Çalışmaları, Eğitim Verme (İç / Dış) Çalışanların iş performanslarını ve kariyerlerini üst seviyelere taşıması amacıyla Bursagaz uluslararası arenada teknoloji ve çalışan değişimi programlarına çalışanlarını belirli süreler dâhilinde Almanya’ya göndererek, proje geliştirmelerini, yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini desteklemektedir. Bununla birlikte şirket içinde özel konuşma dersleri belirlenen çalışanlar için günlük olarak sağlanmaktadır. Bursagaz bünyesinde gelişim planlaması kapsamında her yıl planlanan eğitimler, sadece norm kadro çalışanlarına değil aynı zamanda sözleşmeli personellere de sağlanmaktadır.

Çalışanların gelişimlerine destek sağlamak amacıyla, Bursagaz bünyesinde fırsat eşitliği çerçevesinde 2014 yılında kadın çalışanlara 31 adam /saat, erkek çalışanlara 32 adam / saat eğitim aldırılmış olup, toplam eğitim saati 8820 saat olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise kadın çalışanlara 36,7 adam /saat, erkek çalışanlara 39,8 adam /saat eğitim planlaması gerçekleştirilmiş olup, toplam eğitim saati 10475 saat olarak gerçekleşmiştir. Bursagaz’da 2014 ve 2015 yıllarında sözleşmeli kadın çalışan bulunmamakla birlikte, sözleşmeli olarak 2014 yılında erkek çalışanlara toplam 15,5 saat eğitim planlaması gerçekleşmiş olup, 2015 yılın içinde sözleşmeli erkek çalışan bulunmamaktadır.

Bursagaz’da işten ayrılma durumunda, 6 aya kadar kıdemi bulunan çalışanlara 2 hafta, 6 ay - 1,5 yıl arası çalışanlara 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlara 6 hafta ve 3 yıldan fazla çalışanlara 8 hafta öncesinden ihbar 4857 sayılı İş Kanunu gereğince yapılmaktadır. Bursagaz işe alım süreci insan kaynakları seviye 2 süreci altında yapılandırılmış olan iş gücü yönetim süreci altında yönetilmektedir. Bursagaz yetkinlik planlaması kapsamında oluşturulan yetkinlik haritasının bir parçası olan bu süreç kişilik, departman ve kurumsal yetenekleri birbiri ile ilişkilendiren bir yapıya sahip olmakla birlikte, kişilerin yetkinliklerinin becerilerle ve kişilik envanterleri ile eşleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Bursagaz yetkinlik planlaması kapsamında oluşturulan yetkinlik haritasının bir parçası olan bu süreç kişilik, departman ve kurumsal yetenekleri birbiri ile ilişkilendiren bir yapıya sahip olmakla birlikte, kişilerin yetkinliklerinin becerilerle ve kişilik envanterleri ile eşleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bursagaz’da işe alım süreci spesifik bir silsileyi izlemekte olup; pozisyon bazında belirlenmiş olan kişilik envanter eşleştirmelerinin incelenmesi ve kilit, kritik ve standart pozisyonlardaki ihtiyaçların iş gücü planlamasında tespit edilmesi ile başlamaktadır. Her yıl kurum stratejilerinin oluşturulmasıyla oluşan projelerden kaynaklı ihtiyaçlar ve süreç değişiklikleri strateji belirleme, istişare ve değerlendirme toplantıları ile belirlenerek iş gücü planı oluşturulmaktadır. Bu planlama çerçevesinde iş pozisyonu açık olan veya ihtiyaç olan alanlardaki envanterler değerlendirilerek başlayan işe alım sürecinde içsel ve dışsal işe alma metotları uygulanmaktadır. İşe alım aşamasında Bursagaz Web sitesi üzerinden Kariyer.net ile entegre bir şekilde boş pozisyonlara ait

ilanlar üzerinden adaylar başvuru yapabilmekte ayrıca Linkedin, Twitter ve Bursagaz Facebook sayfası üzerinden gelen başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. Şirketimizi tercih eden adaylar doğrudan şirket binalarımıza gelerek adaylar için ayrılmış bölümlerde iş başvuru formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirmekte ve ön görüşme yapabilmektedir. Ayrıca şirketimiz Kariyer Günleri, Bursa İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi istihdam etkinliği gibi platformlarda stant açarak potansiyel adayların başvuru yapmalarına imkân sağlamaktadır.

İşe alım sürecinde mülakata davet edilen adaylara mülakat öncesinde Enneagram Kişilik Envanteri uygulanmaktadır. Ego Analizi olarak tanımlanan bu uygulama kişinin Bursagaz’daki pozisyon bazlı yerini belirleme aracı olarak kullanılmaktadır. Enneagram modelini baz alan bu envanter uygulaması ile adayın aynı zamanda 1. 2. ve 3. öncelikli gelişim alanları tespit edilmektedir. Bu analiz ile yetkinlik ve iş becerileri bazında her pozisyonun rol gereğince tanımlanmış olan aday becerileri değerlendirilmekte ve İnsan Kaynakları tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda yönetici görüşmesi planlanmaktadır. Enneagram modelini daha detaylı inceleyecek olursak; model kapsam açısından stratejik bakış açısına sahip kendi iş planını ve gelişim planını hazırlayabilen yetkinliklerle donatılmış çalışanlar oluşturmayı içermektedir. Her çalışanın kendi sosyal ve iş yaşantısını bütünleyen uygulama aynı zamanda sosyal yaşantı becerilerinin iş yaşantısına nasıl aktarılacağına dair de bir temel oluşturmaktadır. Her bir karakterin uzak ve yakın ilişkide bulunduğu diğer karakter özelliklerinin de tanımlandığı sistemde Bursagaz çalışanları için oluşturulan profillerle farklı iş pozisyonlarında, farklı iş takımlarında çalışabilecek çalışan becerilerinin bağlı olduğu yetkinlikler belirlenmektedir.

İşe alım sürecinde görüşme yapılacak olan adayların bilgi ve beceri seviyelerini tespit edebilmek için mesleki bilgi, yabancı dil, excel ve genel yetenekolmak üzere çeşitli sınavlar uygulanmaktadır. Bu sınavlar ile birlikte adayların kişilik özelliklerini tanımlayabilmek için kullanmış olduğumuz Enneagram Modeli önemli analiz basamaklarından birsini oluşturmaktadır. Enneagram Modeli uygulaması, kariyer planlamasından eğitim ve gelişim planlamalarına, çalışan memnuniyet yönetiminden takdir tanıma gibi uygulamalarla şirketimizin en değerli kaynağı olan yetkin işgücüne özel uygulamalar geliştirmek için temel oluşturmaktadır. Bursagaz’ın her yıl gerçekleştirdiği kurumsal projelere katkı sağlayacak proje ekiplerinin oluşturulmasında Enneagram Modeli baz alınarak projeyi başarıya ulaştırabilecek optimum kişilik tiplerinin bir araya getirilmesi ile proje başarısı üst düzeyde tutulmaktadır. Bursagaz bünyesindeki her bir pozisyondan beklenen kişilik özellikleri enneagram kişilik tipleri ile eşleştirilmiş ve pozisyondan beklenen güçlü alanlar sınıflandırılmıştır. İşe alım sürecinde enneagram ve pozisyon tanımı arasında maksimum eşleşme gerçekleşmesi beklenmektedir. Bursagaz’a yapılan başvurularda kullandığımız personel başvuru formu sürece optimum faydayı sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Kültürel eş değerin sağlanması için ön görüşme sürecinde Bursagaz etik değerlerinin adayda karşılığı tespit edilmektedir. İşe alım sürecinde insan kaynakları ve ilgili birim yöneticileri aktif rol oynamaktadır. Adayın kültürel uyumu kadar gelecek kariyer plan potansiyeli Bursagaz Gelişim Planlaması sürecinde önem taşıdığından adayın liderlik yetkinlikleri de değerlendirilmekte ve potansiyel iş alanları da belirlenmektedir.

Bursagaz çalışanlarına sunulan yan haklar, işe giriş sürecinde işe alımı yapılan yeni çalışanlara mail aracılığı ile işe davet yazısı içinde İnsan Kaynakları birimi tarafından gönderilmektedir. Bununla birlikte her çalışan yan haklarına ilişkin süreçlere yönelik bilgilendirmeyi pozisyonuna bağlı olarak almakta olduğu oryantasyon süreci içinde elde etmektedir. Bursagaz bünyesinde görev yapan tam zamanlı, geçici ve yarı zamanlı çalışanlar arasında yan haklar konusunda herhangi bir ayrım yapılmamaktadır. Tüm çalışanlar işyeri sağlık hizmetlerinden, tamamlayıcı sağlık sigortasından ve doğum izni hakkından faydalanabilmektedir. Bursagaz bünyesinde hamile olarak görevine devam eden bayan çalışanlar için tam ve yarı zamanlı ayrımı yapılmaksızın rotasyon ve home office olarak çalışma imkânları sunulmaktadır. Home office uygulaması özellikle çağrı merkezi bünyesinde çalışan çalışanlar tarafından kullanılmakta olup; çalışma alanlarının belirlenmesi ve çalışanların tercihine bırakılmaktadır. Bu kapsamda home office tercihinde bulunan çalışanlara her türlü donanım sağlanmakta olup ilgili bağlantı tesis maliyetleri Bursagaz tarafından karşılanmaktadır.

Bu uygulamalar ile sosyal yaşam dengelerini kuran bayan çalışanlar için, iş yoğunluklarının azaltılması hedeflenmektedir. Özellikle sahada çalışan ve çeşitli riskler ile karşı karşıya kalma olasılığı olan çalışanlar için aylık olarak ücretlerine yansıtılan görev tazminatları ödenmektedir. Eğitimi teşvik etmek amacıyla 4 yıllık fakülte mezunu şartı aranmayan pozisyonlarda üniversite mezunu olarak çalışan veya sonradan mezun olan çalışanlara ayrıca eğitim tazminatı ödenmektedir.

Bayan çalışanlara yasal süreler dâhilinde doğum izni kullandırılmakla birlikte, isteyen bayan çalışanlara özel izinler kullandırılabilmektedir. Bu izinlerin yanı sıra evlilik, sünnet, çocuğunun evlenmesi, taşınma ve ölüm izinleri gibi ekstra izinler tanımlanmış olup tüm çalışanlar bu izinlerden faydalanabilmektedirler. Eşi doğum yapan babalar içinde şirket bünyesinde bulunan izin hakları çalışma türleri gözetilmeksizin kullandırılmaktadır. Doğum yapan bayan çalışanlara ve eşi doğum yapan erkek çalışanlara özel olarak hazırlanmış kız ve erkek yeni doğan paketleri takdim edilmektedir.

İşe alımlarda dış kaynak kullanımının yanında yatay ve dikey pozisyonlar ve grup şirketleri arasında SMS, e-mail yoluyla iş pozisyonuna yönelik ilanlar da verilmekte ve mevcut çalışma arkadaşlarının da başvuru yapmasına fırsat tanınmaktadır. Çalışan yaş grubu dağılımı açısından baby boomer, x,y kuşaklarının tamamından çalışanımız bulunmaktadır. Koçluk sisteminde bu kuşakların ihtiyaçları tespit edilerek özel programlar uygulanmaktadır. ( sportif programlar, kariyer odaklı programlar, liderlik programları, temel yetkinlik programları, hızlı öğrenme metotları ) Engelli çalışanlarımız eşit iki aday arasında tercih nedenidir.

Şirket içerisindeki çalışma ortamları engelli arkadaşlarımızın rahatlıkla çalışabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Home ofis çalışmak isteyen engelli arkadaşlarımıza öncelik tanınmakta, servis kullanarak işe gelen engelli arkadaşlarımız için servislerde özel iyileştirmeler yapılmaktadır. Özellikle aşırı kar yağışlı, lodoslu havalarda isterlerse engelli arkadaşlarımıza özel ücretli izinler verilmektedir. Şirketin en önemli özelliği olan Kariyer yani Gelişim Planlama sisteminin tüm çalışanlara hiyerarşi ve yetkinlik seviyesinden bağımsız olarak açık olmasıdır. Her çalışan koçluk sistemine dâhil olup, sistemin sunduğu tüm imkânlardan yararlanmaktadır. Şirketimizde yabancı uyruklu bir arkadaşımız bulunmaktadır. Bu arkadaşımızın kendi kültür ve inançlarını rahatlıkla yaşayabilmesi için her türlü kolaylık sağlanmaktadır. Tüm Bursagaz çalışanları hiyerarşik yapı gözetilmeden kullanacağı bir özel sağlık sigortasına sahip olup, bu sigorta ile özel hastanelerden alacağı hizmet için hiçbir ücret ödememektedir. Ayrıca her çalışan ailesi de bu özel sigorta imkânından faydalandırılmakta olup; ailelere özel Bursagaz tarafından yapılmış olan anlaşmalardan avantaj sağlamaktadırlar. Bursagaz kurumsal vatandaşlık ilkesini de temel alan yaklaşımıyla, üniversitelerle yaptığı işbirlikleri sonucunda toplumsal gelişime ve ilerlemeye katkı sağlayarak; staj döneminde şirket bünyesine aldığı çalışanların şirketin asli birer çalışanı olarak devam etmesini sağlayarak etki oluşturmaktadır. Böylece gelecek nesillere aktarılan bilginin sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli adımlar atmaktadır. Ayrıca mevcutta eğitimine devam eden çalışanların da hem iş hem de eğitim hayatlarının dengelenmesi için destek sağlanmaktadır. Üniversite ve meslek liseleri ile yapılan işbirliği neticesinde staj programları başlatılmış olup bu programlardan başarılı olarak mezun olan öğrencilere iş teklifi yapılmaktadır.

Bursagaz enerji sektöründe %30 luk kadın çalışan oranıyla, en yüksek kadın çalışan düzeyine sahip şirket olarak konumlanmaktadır. Sadece müşteri hizmetleri alanında değil operasyonun her alanında kadın istihdamını gerçekleştiren Bursagaz, yönetsel beceri gerektiren çağrı merkezi süreçlerindeki tüm bayan çalışanların saha süreçlerinde oryantasyon alınımı desteklemektedir. Şirket bünyesinde orta kademe yönetici olarak konumlanan kadın çalışanlara teknik eğitim ve değişim projeleri desteği sağlanmakta, ücret yönetimi konusunda iş aileleri baz alınmakta ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Bursagaz’da kurulmuş olan her takımda en az bir kadın çalışan bulunmakta olup; sosyal faaliyet yarışmalarında kadın çalışanların katılımı ilave puan ve ödüller ile teşvik edilmektedir. Böylece dengeli bir katılım sağlanmaktadır. Kadın çalışanlar da erkek çalışanlar gibi sahadaki teknik işleri paylaşmakta ve teknik yetkinliklerini de geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Kadınlara çalışma imkânları sunmak amacıyla home agent uygulaması ve hamile kadın çalışanlara rotasyon uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Kadın çalışanların sosyal yaşam dengelerini rahatça kurgulayabilmeleri için home-office çalışma imkânı sunulmakta ve uzaktan şirket bağlantısı sağlanmaktadır. Bu kapsamda 15 çalışan evden çalışma imkânından faydalanmaktadır. Kadınların hamilelik dönemlerinde özel izin uygulamaları bulunmakta ve hamilelik şirket bünyesine desteklenmektedir. Hamilelik süreci sonrasında annenin bebeği ile daha fazla vakit geçirebilmesi ve bebeğinin belli bir döneme kadar olan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için özel çalışma programları uygulanmaktadır. Doğum yapan anne olmuş çalışanımız için kanundan doğan yasal ücretli ve ücretsiz izinlerinin kullandırılmasının yanında, tercihine bağlı olarak evden çalışma, ya da esnek çalışma uygulamaları yapılabilmektedir. Böylece kadınların iş yaşamına kazandırılması ve çalışma sürdürülebilirliği desteklenmektedir.

Şirkette aldığı göreve bağlı olarak evden çalışma için karar vermiş ve yöneticisiyle mutabakata vararak anlaşmış olan çalışanlar için evden rahatlıkla çalışabilmesi için gerekli teknik donanım sağlanmakta ve teknik destek 7/24 verilmektedir. Bu sağlanan teknik destek ve donanımın maliyeti tamamen Bursagaz tarafından karışlanmaktadır.

2015 yılı itibariyle şirket bünyesinde bulunan kadın çalışanların %12 si hamile olmakla birlikte, onların iş yoğunluklarını azaltmaya yönelik rotasyon planlamaları gerçekleştirilmektedir. Hamilelik dönemi ve sonrasında çalışanın almış olduğu yasal rapor süresince, çalışandan herhangi bir ücret kesintisi olmamakla birlikte, yönetim kararı gereği sigorta ödemesi kesintisiz devam etmektedir. Bu kararla çalışanlara sağlanan destek maksimize edilmiş olup; doğum sonrası dönemde de şirket garantisi devam etmektedir. Tüm çalışanlar için sunulan mobil imkânlar ile çalışanların sosyal yaşantılarına daha fazla zaman ayırmaları sağlanmış, çocuklarını gün boyu şirkette misafir etme imkânı tüm çalışanlara tanınmıştır. Şirket dışı şehir dışı aktivitelerde çocuklu kadın çalışanların etkinliklere katılım ve aileleri ile konaklamaları şirket tarafından desteklenmekte ve böyle çalışanların iş hayatına adaptasyonu sağlanmaktadır.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.