İş Sürekliliği ve Toplumsal Güvenlik

İş Sürekliliği ve Toplumsal Güvenlik

Bursagaz’ın 2013 yılında başlattığı ISO 22301 İş Sürekliliği ve Toplumsal Güvenlik projesi kapsamında 2014 yılında yeniden revize edilen iş etki analizi kapsamında tüm iş süreçleri finansal kayıp, operasyonel kayıp, yasal zorunluluk, kurumsal itibar, müşteri memnuniyetsizliği, çalışan memnuniyetsizliği, toplumsal zarar, insan sağlığı ve çevre boyutlarında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda istasyon işletimi ve şebeke bakım süreçleri kritik iş etki alanlarındaki süreçler olarak tespit edilmiş ve iş sürekliği planında toplumsal güvenlik alanındaki riskleri ayrıca belirlenerek, süreç yönetim performans parametreleri tanımlanmış ve proje planları oluşturulmuştur. Bu bağlamda misyonu müşteriye sürekli ve güvenli doğalgaz sunmak olan Bursagaz tüm şirket süreçlerini inceleyerek kritik iş süreçlerini belirlemiş ve bu süreçlere ait kurtarma ve acil eylem planlarını oluşturmuş ve bu planları tatbikatlar ile test etmiştir. Bu sayede yaşanabilecek olası iş kesintileri esnasında her çalışan görev ve sorumluluklarını bilmekte ve kriz anlarında belirlenmiş İş Sürekliliği acil eylem planı hayata geçirilerek süreçlerin kabul edilebilir seviyede ayakta tutulması sağlanmıştır.

Bu kapsamda Bursa lisans bölgesi içerisinde ( Bursa mücavir alan sınırları ve İznik bölgesi) Bursagaz’ın şebeke güvenliğini arz anlamında sağlayan en önemli uygulamaların başında SCADA, şebekenin uzaktan kontrolü uygulaması gelmektedir. Operatörsüz istasyon ve ekipman işletimini sağlayan sistem, mücbir sebep oluşturabilecek durumlarda şebekenin yönetimini gerçekleştirerek oluşabilecek zararları minimize ederek, kontrolsüz gaz çıkışı ve bu sebeple oluşabilecek hasarları azaltmaktadır. Bursagaz’ın şebeke yönetim ve kontrol merkezinde konumlandırılan bu yapı, Bursagaz’ın toplumsal anlamda yerel ekonomiye ve toplumsal güvenliğe yaptığı en önemli yatırımların başında gelmektedir. Bursagaz doğalgaz şebekesinde yaşanabilecek olası arızaların önüne geçmek ve arızaların yaşanması durumunda ise sistemlerin yedeklenmesi bağlamında ilgili yatırımlar yapılarak şebeke güvenliği de yine bu sistem sayesinde üst düzeye çıkarılmış bulunmaktadır. Sektöründe ilkleri gerçekleştirmeye odaklı stratejileri ile öne çıkan Bursagaz, 2015 yılında yapılan denetlemeler sonucunda 2016 yılı başı itibariyle ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Bursagaz İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sadece çalışanlarının değil toplumun da güvenliğini sağlamak amacıyla, operasyon bölgelerinde dış faktörleri de risk analizlerine dahil etmiş olup, çevresel güvenlik İş Sürekliliği Etki Analizinin bir bütünü haline getirilerek; kurtarma planlarına yansımıştır. Bursagaz’da yetkisi alınmış yada alınacak bir alan veya iş süreci bulunmamaktadır. Politik katkılar enerji piyasasında yönetmeliklere yapılan teklif önerileri ile sınırlıdır. ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği, kuruluşun iş kesintilerine yol açabilecek potansiyel tehditleri belirlediği

ve bu olası tehditlerin meydana gelmesi durumunda paydaşlarının çıkarlarını, kurumsal itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini göz önünde bulundurarak müşteriye sunduğu ürün ve hizmetlerini kabul edilebilir seviyede tutmayı amaçlamaktadır.

2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen süreç uyumlaştırma çalışmaları kapsamında Bursagaz süreçleri yeniden yapılandırılarak; 5 farklı seviyede kırılımlandırılmıştır. 4. Seviyede 2014 yılında 16 olan süreç sayısı 2015 yılında 285 adet olarak tasarlanmış olup bunlardan %18 i sağlık ve güvenlik etkilerinin iyileştirme amacıyla ürün ve hizmet kategorilerinin tüm yönetsel, destek ve operasyonel süreçleri kapsamaktadır. Raporlama döneminde ürünle ilgili herhangi bir sağlık ve güvenlik etkileriyle ilgili yönetmelikleri ve gönüllü kurallara uyumsuzluk vakası bulunmamaktadır.2015 yılında iş sürekliliğini etkileyecek Bursagaz’ın süreç güvenliğine ilişkin olay yaşanmamıştır. Bunun yanı sıra kullanıcı hatalarından kaynaklı olan acil müdahale olayları gerçekleşmiştir. 26.08.2015 tarihinde, 19 bar 12¨ çaplı çelik şebeke üzerinde yapılan izinsiz kazı esnasında hasar meydana gelmiş olup, Bursagaz ekipleri 19 dakikada olay yerine intikal ederek bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Daha önce hiçbir hasarda kullanılmayan bir yöntem kullanılarak hat hasarında iki vana odası arasında by-pass hattı kurulup sanayi müşterisi ile yaklaşık 2.000 Bursagaz abonesinin gazsız kalması önlenmiştir. 16 saatlik onarım çalışması sonrası hattın tekrar gazlanması sağlanmıştır.

29.08.2015 tarihinde, Çağrışan Köyü mevkiinde çıkan yangın sebebi ile bir adet PE sektör vanası kapatılarak bölge güvenli hale getirilmiş; yangın tamamen söndürülene kadar PE ve çelik vanalar kontrol altında tutulması amacı ile mekanik bakım ve acil müdahale ekipleri olay yerinde konuşlandırılmıştır. Yangının tamamen söndürülmesi ile gazsızlaştırılan bölgenin tekrar gaz arzı sağlanmıştır. Güvenli ve kesintisiz doğalgaz arzı sağlama konularına hassas yaklaşımıyla iş süreçlerini şekillendiren Bursagaz, özellikle kış aylarında maksimum verim, minimum hata prensibi ile doğal gazın güvenli ve verimli kullanımı konusunda düzenli olarak gerçekleştirdiği bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmektedir.

2015 yılında baca kaynaklı 3 olayda 5 Bursagaz abonesi hayatını kaybetmiş olup; baca ve tesisat kaynaklı 32 olayda 96 Bursagaz abonesi etkilenmiştir. Bursagaz bünyesinde ürün olan doğalgaz ile ilgili herhangi bir etiketleme söz konusu olmamaktadır. Doğalgaz sözleşmeler kapsamında garanti altına alınan basınç taahhütleri dâhilinde müşterilere arz edilmektedir. 2015 yılında bu kapsamda tüketici bilgilendirme ve ürün etiketlendirme konularıyla ilgili yasal düzenlemelere uyumsuzlukla ilgili bir vaka yaşanmamıştır, aynı zamanda herhangi bir yasaklı ürün bulunmamaktadır. Raporlama döneminde pazarlama iletişimi konularıyla ilgili yasal düzenlemelere uyumsuzlukta reklam ve hizmet uygulamaları alanında herhangi bir vaka yaşanmamış olup bu konuda ödenen ceza yaptırım bedeli bulunmamaktadır.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.