Kurumsal Vatandaşlık

Kurumsal Vatandaşlık

Bursagaz kurumsal vatandaşlık ilkesini temel alan stratejileri ile paydaşlarının şirket stratejilerinde belirleyici rol üstlenmelerini sağlamaktadır. Her yıl gerçekleştirilen stratejik planlama analiz çalışmaları kapsamında oluşturulan paydaş beklentileri değerlendirme çalışmasına tüm paydaş gruplarını dâhil ederek, onlardan gelen bildirimlerin temelinde stratejileri ve iyileştirme projelerini inşa etmektedir.

Paydaş beklentileri analizleri kapsamında kullanılan toplumsal fayda araştırmaları bu anlamda özellikle Bursa lokalinde yer alan kamu ve özel kuruluşların Bursagaz ile gerçekleştirdiği projelere ilişkin geri bildirimler alınırken sosyal, ekonomik ve çevresel proje beklentileri de değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yerel paydaşların Bursagaz’ın çevresel etkilerine ilişkin geri bildirimleri alınarak Bursagaz’ın atık yönetim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Her yıl, o yıla ait sosyal, ekonomik ve çevresel projelerin ve hedeflerin gerçekleşme durumunun açıklandığı “ Halka Hesap Verme” toplantısı konseptinde gerçekleştirilen basın-hedef toplantısı ile bu etkilerin değerlendirmelerinin sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bursagaz’da paydaş katılım planları paydaş beklentileri dengeleme çalışması kapsamında takip edilmekte olup, bu çalışmaya ana hizmet ve yatırım tedarikçileri de katılım sağlamaktadır. Herhangi bir azınlık ya da hassas grup tanımı içinde bulunmayan bir yerel topluma hizmet eden Bursagaz, Valilik, Aykome ve İl, İlçe Belediyelerin çeşitli komitelerinde yer alarak hem alt yapı güvenliği hem de kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara iştirak etmektedir. Bununla birlikte toplumsal katkı anlamında, Bursagaz Arama Kurtarma Timi olarak kurulmuş olan BURAK ekibi AFAD ekiplerine destek vererek, acil durumlarda arama kurtarma operasyonlarını yönetecek ve katkı sağlayacak bir yapıda oluşturulmuştur. Bursagaz’ın toplumsal anlamda sunduğu bu katkılarının dışında doğrudan veya dolaylı olarak verilmiş mali veya ayni siyasi desteği bulunmamaktadır.

2015 yılı içerisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, Bursagaz Proje Müdürlüğü’nce Uludağ Üniversitesi Gaz ve Tesisat Teknolojisi bölümü öğrencilerine “Temel Harita Bilgisi”, “Doğalgaz Şebekesi Tasarımı” ve “Gasworks Programı Eğitimi” verilmiştir. Verilen derslerde proje altlıklarında kullanılan harita terminolojisi, doğalgaz şebekesi tasarımı, kaynaktan son kullanıcıya doğalgaz konusu detaylandırılarak Gasworks programı hakkında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarılmıştır.

Toplamda 42 öğrencinin katıldığı eğitim sonunda yapılan uygulamalı sınavın sonuçları ise öğrencilerin ikinci sınavı olarak not kalemine eklenmiştir. Doğalgaz kullanımının her alanda yaygınlaşmasıyla doğalgaz sektöründe teknik eğitimde uygulama ve beceri düzeyini arttırmaya katkı sağlamak amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi ile işbirliğine gidilerek Bursagaz, doğalgaz sınıfının açılışını gerçekleştirmiştir. Doğal gaz şebekesini simüle eden standlar, doğalgaz sektöründe kullanılmakta olan malzemelerin

iç mekanizması görünecek şekilde kesit parçalar ile son teknolojiyle donatılmış bu sınıfın açılışı ile Bursagaz; eğitime verdiği önem ve yaptığı yatırımlar ile tüm kurum ve kuruluşlara örnek olabilecek kurumsal sosyal sorumluluk projesini 2015 yılında tamamlamıştır. Pazarlama stratejileri bazında “ Doğalgaz Kullanımın Yaygınlaştırılmasını Sağlamak” stratejik amacı ile hareket ederek doğalgazın kullanım kolaylığı ve verimliliği üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda iç tesisat firmaları ile ortak faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Temiz, çevreci ve ucuz yakıt olan doğalgazın kullanımında, alınacak bazı basit tedbirler ile hayati boyutlara varabilecek kazaların önüne geçilmesi mümkün olmasının yanında; Bursagaz, sürdürülebilir, güvenli doğalgaz arzı sağlamak ve ilkleri başararak; yasal mevzuatlara uygun kaliteli, çevreci, çözüm odaklı dağıtım hizmeti sunma misyonu ile müşteri sağlık ve güvenliğini sürekli sağlama konusunda da müşterilerine taahhütte bulunmaktadır. 2015 yılında da Pazarlama Birimi ‘Güvenli Doğalgaz Kullanımı’ eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine İç Tesisat Proje Onay Birimi ile birlikte gerek okullar gerekse çeşitli kurum ve kuruluşlar nezdinde gerçekleştirmiştir.

Doğalgazın güvenli kullanımı konusunda bir farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen sunumlara toplam 6.500 kişi katılmıştır. Yine “Güvenli Doğalgaz Kullanımı” projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla İl Sağlık Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi, BŞB İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Makine Mühendisleri Odası ve Bacader’in katılımıyla CO zehirlenmeleri üzerine toplantı ve sempozyumlara katılım sağlanmıştır. Uluslararası Yanma Sempozyumunda Bursagaz’ın katkılarıyla hazırlanan “Güvenli Doğalgaz Kullanımı ve Sorumluluklar” sunumu, Uludağ Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiş ve güvenli doğalgaz kullanımıyla ilgili bilgilendirici bir TV programına katılım sağlanmıştır. 2015 yılında Pazarlama süreci kapsamında önceden belirlenen potansiyel abonelerle 20,000 anket gerçekleştirilmiştir. Anket kapsamında müşterilere doğalgaz yerine hangi yakıt türünü kullandıkları, 2015 yılı için Bursagaz’dan ne tür bir kampanya beklentileri olduğu ve doğalgaz kullanımına geçmeme nedenleri sorulmuş ve kampanya sonuçlarının analizi ile potansiyel müşterilere 20,000 SMS ile abonelik bilgilendirmesi yapılmıştır.

Bursagaz, özerk bir yerel kalkınma programının bir parçası olmamasına karşın eğitim ve öğretime destek programlarını gerçekleştirmektedir. 2015 yılında, 4 yıl önce başlatılan “Engelli Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım” isimli projenin 4. Fazında 18 sınıf daha tamamlanarak; toplamda 100 Özel Eğitim Sınıfı çağdaş normlarla eğitime kazandırılmıştır. Hali hazırda bu sınıflarımızdan ilköğretim çağında ki 1100 zihinsel engelli / otistik öğrenci faydalanmaktadır. Bursagaz bu projenin yanı sıra 2015 yılında; 84 öğrenciye burs sağlamış, bir köy okulu yenilemesi gerçekleştirmiş, 165 öğrenciye kırtasiye yardımı yapmış, 1 fen laboratuvarı ve 1 kütüphane dizaynını gerçekleştirmiştir. Gençlere spor alışkanlığının kazandırılması amacıyla 2015 yılı boyunca Bursagaz, spor faaliyetlerine profesyonel koçlar eşliğinde 120 oyuncu ile devam etmiştir. Faaliyet gösteren takımlar dan biri 2015 yılında kendi klasmanında Bursa 1. si olmuştur. Ayrıca, çevreye duyarlılık bilincini oluşturmak ve geliştirmek için 4 yıldan bu yana yapılmakta olan “Bursa Liseler Arası Çevre Konulu Bilgi Yarışması” nın bu yıl 5. si Kurumsal İletişim birimi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Bursagaz bir kamu hizmeti niteliğinde olan bir ürüne ilişkin hizmet sunuyor olmanın bilinciyle toplumsal hakların korunması konusunda, EPDK mevzuatlarına tabi olmakla birlikte, gerçekleştirilen bağımsız denetimler sonucunda son 5 yıllık süreçte 2015 yılı da dahil olmak üzere herhangi bir majör uygunsuzluk bulunmamaktadır. Bununla birlikte 2015 yılında mevzuatsal uyumluluk bazında 4 adet parasal ceza ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi Kestel RMS- A istasyonunda bulunan kokulandırma ünitesinde meydana gelen arızdan dolayı ödenen 42.232 TL , ikincisi altyapı çalışmaları esnasında Aykome tarafından belirlenmiş olan çalışma şartlarına uygunsuzluk nedeniyle oluşan 15.481 TL, üçüncüsü Bursagaz Yeni Genel Müdürlük Binası inşaatı esnasında İş Sağlığı Güvenliği Tüzük ve Yönetmeliklerine uygunsuzluk sonucu ortaya çıkan 12.330 TL, dördüncüsü Nilüferköy ve Hamitler lokasyonlarında bulunan evsel su tüketimi amaçlı olan kuyuların sayaçlarının bulundurulmaması nedeni ile ödenen 3354 TL tutarındaki cezai yaptırımlardır. İstemsiz yer değişikliği, Bursagaz operasyonları EPDK tarafından düzenlendiğinden, söz konusu değildir.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.