Paydaş Yönetimi

Paydaş Yönetimi

Paydaş beklentilerini sürdürülebilirlik stratejilerinin temelinde şekillendiren bir şirket olan Bursagaz, kurumsal beklenti yönetimini maksimize ederek memnuniyet optimizasyonunu sağlamayı stratejik planlama yaklaşımının bir bütünü olarak görmekte ve yönetmektedir. Bu kapsamda hissedarlar, müşteriler, işbirlikleri, toplum ve çalışanlar olmak üzere toplamda 5 farklı kategoride kırılımlandırılan paydaş yapısı; temel ve stratejik olmak üzere 2 farklı grupta değerlendirilmektedir.

Sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında her bir paydaşın ekonomik, sosyal ve çevresel etkisi belirlenerek, her yıl stratejik planlama süreci dâhilinde tüm paydaşlar gözden geçirilerek, beklenti alma metodolojisi değerlendirilmekte ve öncelikli beklentiler tespit edilmektedir. Her bir paydaş Bursagaz’a oluşturduğu değer ve Bursagaz’dan sağladığı fayda bazında değerlendirilerek etki matrisinde; memnun et, yönet, gözlem yap ve bilgilendir aksiyonlarındaki yerini almaktadır. Bu kapsamda etki düzeyi bazında memnun etme ve yönetme bölümlerinde yer alan paydaşlar öncelikli paydaşlar olarak belirlenmektedir. Her bir paydaşa, matris üzerinde kendisi için tanımlı özel matris kodunu atanarak stratejik planda amaçlarla eşleştirilmektedir. Paydaşlardan her yıl model kapsamında alınan beklentiler, paydaş beklenti dengeleme analizinin girdisini oluşturmakta ve analiz sonucunda elde edilen bilgiler SWOT (Güçlü, Zayıf, Tehdit, Fırsat Analizi) analizlerinde kullanılarak stratejilerin ve amaçların şekillendirilmesine katkı sağlamaktadır. Bursagaz’ın 2015 yılında paydaş listesinde tanımlı olan 103 paydaşından 20 adedi öncelikli paydaş kategorisine dâhil olarak; sınıflandırılmıştır.

Bursagaz bünyesinde paydaş beklentilerini tespit etme alanında temelde gerçekleştirilen görüşmelerin ve toplantıların yanında 5 farklı araştırma çalışması yürütülmektedir. Evsel müşterilerin tutum ve beklentilerini inceleme amacıyla gerçekleştirilen “EMMA” adı verilen “Evsel Müşteri Memnuniyet Anketi”, büyük kapasiteli müşterilerin tutum ve beklentilerini inceleme amacıyla gerçekleştirilen “SMMA” adı verilen “Sanayi müşteri memnuniyet anketi”, topluma oluşturulan değeri ve sunulan kamu niteliğindeki hizmetin katkılarıyla birlikte çevresel sürdürülebilirlik konularını da içeren “TFA” adı verilen “Toplumsal Fayda Anketi” ve çalışanlara uygulanan “ÇMA” adı verilen “Çalışan Memnuniyet Anketleri” yıllık bazda gerçekleştirilen anketler olarak algı yönetim sürecinde önemli bir yaklaşım olarak yerini almaktadır. Günlük olarak Bursagaz ile doğrudan iletişimde bulunan

iç tesisat, müşteri ilişkileri, anakumanda ve acil müdahale ekiplerinden hizmet alan müşterilere uygulanan “Telefonla Memnuniyet Araştırması” ise günlük bazda uygulanmaktadır. Elde edilen araştırma sonuçları eylem planları aracılığıyla aksiyonlara dönüştürülerek kurumsal performansın insiyatif bölümlerinde ilgili stratejik amaçları desteklemektedir. Paydaş türlerinin tamamının temsilcileri ile gerçekleştirilen bu analiz çalışması sonucunda ortaya çıkan öncelikli kilit alanda 1. öncelikli konular içinde 2015 yılı için enerji arz güvenliği, iş verimliliği ve ekonomik performans, çalışanlara yatırım olarak belirlenirken 2. öncelikli alanlar paydaş beklenti yönetimi, toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği, kurumsal yönetim ve etik iş uygulamaları, sağlık ve güvenlik, risk yönetimi, enerji yönetimi, tedarik zinciri ve malzeme yönetimi olarak belirlenmiştir.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.