Sürdürülebilir Uygulamalar

Sürdürülebilirlik
Şirket Stratejileri ile Büyüyor...

Sadece sektörel alandaki gelişmeleri takip etmekle kalmayan Bursagaz, yönetim modeli bazında gerçekleştirdiği uygulamaların takibini ve paylaşımını da gerçekleştirmiş olduğu üyelikler ile etkileşimde olduğu paydaşlar aracılığıyla uygulamaya almaktadır. Bu alandaki en önemli üyeliği Türkiye Kalite Derneği ile 2005 yılından itibaren devam eden işbirliği göstermektedir. Bununla birlikte mükemmellik modeli uygulamalarını geliştirmek amacıyla 2006 yılından beri üye olduğu EFQM - Avrupa Kalite Yönetim Vakfı ile model geliştirmeleri, webinar ve en iyi uygulamalar konusunda işbirlikleri gerçekleştirmekte olup özellikle 2013 yılında Avrupa Kalite Kongresinde Bursagaz tarafından yeni çalışma metodolojileri konusunda bir oturum gerçekleştirilmiş ayrıca müşteri deneyim yönetimi alanında uluslararası bir webinar sunuşu yapılmıştır. Bunu takiben 2014 yılında gerçekleştirilen ve Avrupa’nın önde gelen enerji sektörü temsilcilerinin katıldığı “Webinar” kapsamında enerji sektöründe mobil iş gücü yönetimi uygulamaları paylaşılmıştır. Sektörel alanda öncelikli üyeliğinin olduğu birlik olan Gazbir - Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği ile 2005 yılından itibaren kurmuş olduğu stratejik işbirliği ile son 3 yılda yönetim kurulunda yer alması göz önünde bulundurulduğunda Bursagaz sektörel komitelere katılımı destekleyerek özellikle operasyonel alanda mevzuat geliştirmelerine büyük katkı sağlamıştır. Gazbir nezdinde, operasyonel alanda yer alan acil müdahale ulaşım süreleri, kaçak arama metodolojileri, tarife metodolojileri belirleme ve periyodik kontrol konularında 2015 yılında da 2014 yılında olduğu gibi etkin rol oynamıştır. Doğalgaz sektöründe uluslararası arenada söz sahibi olan IGU - Uluslararası Gaz Birliği’ne 2005 yılı itibariyle üyeliği bulunan Bursagaz 2011 yılında gerçekleştirilen Dünya Gaz Konferansı’nda sürdürülebilir şebeke yönetimini ön planda tutan bir sunum gerçekleştirmiştir. Her 4 yılda bir gerçekleştirilen Dünya Gaz Konferansı 2015 yılı organizasyonuna 9 kişilik bir ekiple katılan Bursagaz, doğal gaz dağıtım şebekesinde gerçekleştirilen deprem risk yönetim projesi, bu kapsamda gerçekleştirilen erken uyarı ve erken kapatma sistemleri ve ömür boyu işgücü yönetimi konularında sunumlar gerçekleştirmiştir.

Bursagaz son yıllarda oldukça gündemde olan kurumsal yönetişim yaklaşımı kapsamında dikkate almış olduğu Bursagaz’daki ihtiyatlılık ilkesini; yönetişim mekanizmalarından 3. olan risk performans yönetimi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kuruluş riskleri GRC, ISO 22301 Toplumsal Güvenlik & İş Sürekliliği ve entegre risk yönetimleri kapsamında kurumsal risk yönetimi prosedürü ile işletilmektedir. İç kontrol birimi tarafından yürütülen risk yöneticiliği sorumluluğu kapsamında şirketin her bir süreci analiz edilerek, doğal risk portföyleri oluşturulmaktadır.2015 yılında uygulamaya alınan “Aris Süreç Yönetimi” metodolojisi çerçevesinde entegre süreç yaklaşımı boyutunda; APQC sınıflandırması, SLA kurgusu ve genişletilmiş PI tanımları ile büyük ilerleme kaydedilmiştir.

Bursagaz bütünleşik süreç yapısı; süreç riskleri, süreç tanımlama şablonları ve süreç haritaları ile zenginleştirilmiştir.

Bursagaz çevresel boyutta, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından oluşturulan binalarda enerji verimliliği bildirgesini imzalayan ilk ulusal doğalgaz dağıtım şirketidir ve bu alandaki desteğini 2015 yılında da sürdürmüştür. Kamu hizmeti niteliğinde olan bir doğalgaz dağıtım hizmeti sunan Bursagaz tarafından imzalanmış olan ekonomik ve sosyal alanları kapsayan global sözleşmeler bulunmamasına karşın, bu alanda bölgesel ve ulusal arenada sektör ve kamu yararına projeler geliştirilmektedir. IGU, Gazbir, Petform’da yer alan Bursagaz, enerji sektörünün geliştirilmesine bu mecralara sunduğu projelerle destek vermektedir. Sosyal alandaki gelişmelere desteğini sivil toplum kuruluşları ve diğer yerel dinamiklerle işbirliği yaparak ön plana çıkaran Bursagaz; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında yaptığı işbirliği ile destek sağlamaktadır.

2014 yılında 2011-2012-2013 yıllarını kapsayacak şekilde sektörünün ilk GRI A+ onaylı sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Bursagaz, 2015 yılında ise “Yaşamın Sesi” konsepti ile bütünleştirilen 2. Bursagaz Sürdürülebilirlik Raporunu yayımlamıştır. Rapor 2015 yılının dünyada enerji dağıtım sektöründe, Türkiye’de ise tüm sektörler bazında yayımlanmış ilk kapsamlı G4 raporu olma özelliğini taşımaktadır. 2015 mali yılına ilişkin olarak G4 kılavuzuna göre kapsamlı uyumluluk düzeyinde hazırlanan “Yaşamın Özü” konseptli Bursagaz 2015 yılı sürdürülebilirlik & faaliyet raporu; Bursagaz 2014 yılı sürdürülebilirlik raporunda yayımlanmış olan karşılaştırmaları da kapsayarak GRI İçerik İndeksi ve SDG Haritalandırma Servisi uygulamaları kullanılarak hazırlanmıştır. Bursagaz sürdürülebilirlik raporlaması da Bursagaz stratejik yönetim yaklaşımının desteği ile gelişmektedir. Stratejik yönetim alanında başarısını 2015 yılında aldığı “Hall of Fame for Executing Strategy” (stratejik yönetimde başarı) ödülü ile de kanıtlayan Bursagaz bu alanda da her geçen gün çalışmalarını çeşitlendirmektedir.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.