Sürdürülebilir Yaşam Platformu

Nedir?

Bursagaz, 2011 yılında çıktığı sürdürülebilirlik yolculuğunda; kavramın yayılımına verdiği önemi perçinlemek ve toplum içerisinde sürdürülebilirlik uygulamalarını etkinleştirmek amacıyla başlattığı çalışmalarına 2015 yılı itibari ile “Sürdürülebilir Yaşam Platformu” markası altında devam etmektedir. Sürdürülebilir Yaşam Platformu markası ile sürdürülebilirlik gönüllüleri ile buluşan bu uygulama Bursagaz Sürdürülebilirlik Çarkı yaklaşımını temel almasının ötesinde, EFQM sürdürülebilirlik çerçevesi ile uyumlu sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerle entegre bir yaklaşımla; kurum ve kuruluşların sürdürülebilirlik yolculuklarını desteklemeyi amaçlamaktadır. 2013 yılından bu yana “Yaşamın Sesini Duymak” konsepti ile ön plana çıkan sürdürülebilirlik çalışmaları bugün Sürdürülebilir Yaşam Platformu ile sürdürülebilirlik raporlamasının ötesine de geçerek bilginin şeffaf paylaşımını www.yasaminsesiniduymak. com web sitesi aracılığı ile kolaylaştıran bilgi ağı yapısı oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik Çarkı yaklaşımı ile 5 farklı alana odaklanan Bursagaz, sürdürülebilirlik uygulamalarını insan kaynağı, enerji, ekonomi, sosyal sorumluluk ve toplumsal güvenlik , operasyonel mükemmellik odaklarında yürütmektedir. Tüm bu alanlardaki çalışmaların optimum düzeyde yönetilmesi amacıyla kurulan platform 'Sürdürülebilirlik Ekibi' olarak tanımlanmış farklı konularda uzman 16 kişiden oluşan bir takım ile yönetilmektedir.

“Sürdürülebilir Yaşam Platformu” Bursagaz’ın Sürdürülebilirlik Çarkı Modelini hayata geçirme projeleri esnasında paydaşları ile iletişim kurmayı amaçladığı ve uygulamalarındaki bilgileri paylaştığı bir platformdur. Platformun temel amacı öğrenen organizasyonları geliştirici uygulamaları destekleyerek, öncelikle kendi bünyesindeki en iyi uygulamaları paydaşları ile paylaşarak çift taraflı gelişim fırsatlarının yakalanmasını sağlamaktır. 2011-2013 yılı GRI A+ bazında Sürdürülebilirlik Raporunu ulusal enerji sektörünün ilk A+ raporu olarak yayınlayan Bursagaz, bu rapor ile Türkiye’nin 2014 yılında GRI uygulamaları bazında veri tabanında yayınlanmış olan ilk raporunun sahibi olmuştur. 2015 yılında ise 2014 yılını baz alarak yayımladığı GRI G4 kapsamlı sürdürülebilirlik raporu, globalde enerji dağıtım alanında, ulusal arenada ise tüm sektörler bazında ilk yayımlanan rapor olarak konumlanmıştır. 2015 mali yılına ilişkin olarak G4 kılavuzuna göre kapsamlı uyumluluk düzeyinde “Yaşamın Özü” konseptli Bursagaz 2015 yılı Sürdürülebilirlik & Faaliyet raporu ise; bir önceki sürdürülebilirlik raporunda yayımlanmış olan karşılaştırmaları da kapsayarak GRI İçerik İndeksi ve SDG Haritalandırma Servisi uygulamaları kullanılarak hazırlanmıştır.

Bursagaz’ın “Sürdürülebilir Gelecek Yönetimi” perspektifi doğrultusunda konsept ve kimlik kazanmış olan platform; sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, GRI’ın G4 raporlama temelleri doğrultusunda sürdürülebilirlik verilerinin raporlanması ve sürdürülebilir performansın ölçülmesiyle tüm Bursagaz süreç ve proseslerine entegre bir yaklaşım sağlamaktadır.

2015 yılı itibari ile SYP markası sadece şirket bünyesinde kurulan bir oluşum olmaktan çıkartılarak , ulusal ve hatta global bir marka haline getirilmiş ve marka tescil süreci için başvurular gerçekleştirilmiştir. Toplumsal farkındalık temalı bir sosyal sorumluluk projesi olan “Sürdürülebilir Yaşam Platformu” Bursa lokalinin ötesinde sürdürülebilirlik etkileri oluşturarak; Bursagaz markasından bağımsız bir toplumsal hareket olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bursagaz çalışanlarından oluşan platform gönüllüleri toplumda sürdürülebilirlik kavramının yayılması ve bilinirliğinin ölçülmesi amacıyla ropörtajlar, eğitimler ve konferanslar düzenlemektedir.                             


                             

Bu kapsamda platformun 14 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirdiği ve mali sorumluluğunun tamamının Bursagaz tarafından üstlenildiği Türkiye’nin ilk sürdürülebilir yaşam konferansı olma özelliğini taşıyan “SYK2015BURSA” ile sürdürülebilir bir yaşam için değer yaratılması amaçlanmıştır. Platformun stratejik amaçlarından biri olan sürdürülebilirlik kavramının toplumda ölçülmesi amacıyla platform gönülleri tarafından düzenlenen sokak ropörtajları ile SYK2015BURSA’ya girdi oluşturması sağlanmış; sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, kurumsal vatandaşlık gibi konulara dikkat çekilen ropörtajlar Bursa’nın merkezi 2 farklı lokasyonunda gerçekleştirilerek konferansta katılımcılarla paylaşılmıştır. Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında önemli projelere imza atmış şirketlerinin üst düzey yöneticileri, birbirinden değerli akademisyenler ve araştırmacıları Bursa’da buluşturan; Kal- Der Bursa Şubesi iş birliği ile 14 Ekim 2015 tarihinde Crowne Plaza Hotel’de gerçekleştirilen “SYK2015BURSA” birbirinden renkli oturumlar eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Raporlama, Yerelleşme ve İstihdam ile Değer Katma, Kurumsal Vatandaşlık, Sürdürülebilir Marka Olma, İnsana Yatırım, Enerji, Emisyon ve Çevresel Etki Yönetimi gibi birçok oturumun yer aldığı konferansın finali İnsan, Dünya ve Kar Üçgeninde Yaşamak adlı özel oturumla gerçekleştirilmiştir. Yerel ve evrensel kültürel değerlerin sürdürülebilirliği konusunda özel dans gösterileri ile bütünleştirilen “Yaşamın Sesi” konsepti ile 400 ü aşkın sürdürülebilirlik gönüllüsünün buluştuğu “SYK2015BURSA”; sürdürülebilirlik çalışmaları ile ekonomik performansını geliştirmenin yanı sıra çevresel, toplumsal ve sosyal faydaya da önem veren bir şirket olan Bursagaz’ın sürdürülebilir bir geleceğin temellerini attığı bir marka konferans olma niteliği taşımakta ve her yıl geleneksel olarak organize edilmesi planlanmaktadır.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.