Yaşamın hızlı temposuna ayak uydurmaya çalıştığımız her yeni günde; ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz ve isteklerimiz değişir. Tüm bunlar doğrultusunda dolaylı veya dolaysız olarak doğal kaynaklar, ekonomi ve sosyal yaşam etkilenmekte, en önemlisi yarınlara miras bırakacağımız Dünyamız tehlike altına girmektedir. Bu hususta global ve yerel çapta çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmekte; en önemlisi de “sürdürülebilirlik” felsefesi yaygınlaştırılmaya başlanmaktadır. Peki ya sürdürülebilirlik nedir? Yaşamın neresinde yer almaktadır?

Sürdürülebilirlik en basite indirgenerek herhangi bir şeyin varoluşunu koruma ve kendisini devam ettirebilme olarak tanımlanabilir ve yaşamın kalbinde yer almaktadır. Bir egzozdan çıkan emisyondan tutun da bir devletin ekonomisine kadar her alanda sürdürülebilirlik yer almaktadır. Sürdürülebilir yaşam felsefesi doğal kaynakları, ekonomiyi ve sosyal hayatı kapsar ve toplumun her bireyini ilgilendiren bir sorumluluk duygusunu da içinde barındırır.

Bizler de Bursagaz olarak, bu sorumluluğumuzu içimizde hissederek kurumsal vatandaşlık misyonu ile oluşturduğumuz sürdürülebilirlik stratejilerimizi her geçen yıl daha da geliştirmeyi amaç edinerek yolumuza devam etmekteyiz. İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı olarak benimsediğimiz sürdürülebilirlik politikamızı paydaşlarımız için katma değer üreten projelere dönüştürerek hem günümüz hem de geleceğe katkı sağlamaktayız. Bu yolda ilke edindiğimiz operasyonel mükemmellik ve sosyal sorumluluk bilinciyle yerel ve global çapta ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Hem mevcut durumumuzu efektif bir biçimde analiz edebilmek hem de geleceğe değer katacak aksiyonları planlamak amacıyla önem verdiğimiz sürdürülebilirlik Raporlaması, bu alandaki çalışmalarımızın temelinde yer almaktadır. 2014 yılında son üç yıllık periyodu kapsayacak biçimde yayınladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuz ulusal enerji sektörünün ilk GRI 3.1 A+ Sürdürülebilirlik raporu özelliğini taşımaktadır. Devam eden süreçte, 2015 yılında yayımladığımız 2014 yılını kapsayan raporumuz ise; 2015 yılında Türkiye’de ilk, Dünyada ise enerji sektöründe ilk kapsamlı G4 raporu olarak konumlanmıştır. Raporlarımız kurumsal sinerji eşliğinde çalışanlarımızın katılımı ile oluşturulmuş ve bizler için kurumsal amaçlarımızın geleceğini aydınlatan birer ışık olmuştur.

Sürdürülebilir yaşam, kurumsal vatandaşlıktan bireysel sorumluluk bilincine kadar toplumun her kesimini ilgilendiren bir konudur. Bizler Bursagaz olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı devam ettirmekte ve her geçen gün geliştirmekteyiz.

Hep birlikte sürdürülebilir yarınlara…

Sürdürülebilir Yaşam Platformu