Yerelleşme ve İş Verimliliği

Performansımızı İşimizde Verimli Kullanmak

Bursagaz 23 yılı aşkın süredir enerji sektöründe sunduğu hizmet alanındaki ekonomik performansını arttırmak adına Bursa’da yatırımlar yaparak, Bursa’da kazandığını Bursa’da harcamak ilkesi ile yerel ekonomiyi desteklemektedir. Bursagaz’ın ana gelir kalemi; satışını yaptığı gaz ve taşımasını gerçekleştirdiği gazdan oluşmakta olup; 2014 yılında net satışları 582 milyon TL iken 2015 yılında ise 737 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bursagaz da iklim değişikliklerine ilişkin fırsat ve tehditler 3 aylık dönemlerde gerçekleştirilen HDD (Heating Days Degree) analizine göre yapılmakta olup 2014 yılında 1.526 HHD değerine karşılık 725 m3/bbs iken 2015 yılında 1.658 HDD değerine karşılık 890 m3/ bbs tüketim olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 599 milyon m3 olarak planlanan 2015 yılı 1. Kademe satışları 615 milyon m3 olarak neticelenmiş ve 64 milyon TL’lik bir kazanç ortaya çıkmıştır. İklim koşulları değerlendirmesi kapsamında Türkiye’de herhangi bir karbon ticareti bulunmamasına ve gerçekleştirilmemesine karşın, Bursagaz da yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirilmektedir. 2015 yılında şirketin operasyonlarını yönettiği alanlarda kullanılan yenilenebilir enerji uygulamaları yatırım bütçesinde, Bursagaz Yeni Genel Müdürlük Binası PV paneller ve rüzgâr türbinleri için yapılan 211 bin TL’lik yatırım, toplam yatırım bütçesinin %0,58 ‘ini oluşturmaktadır. Ana gelir kaleminin yanında doğalgaz dağıtım piyasası ile ilgili yönetmeliklerde ifade edilen yatırımların ana girdisini oluşturan abone bağlantı bedeli, gaz kesme ve gaz açma süreçlerine ilave olarak; sayaç açma bedeli, sözleşmesiz tüketim ve kaçak tüketim durumunda yansıtılan kaçak usulsüz kullanım bedeli ve iç tesisat projelerinin onay sürecine paralel gelişen proje onay bedeli olarak tanımlanan diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler de yönetilmektedir. Bu gelirler 2014 yılında 19 milyon TL iken, 2015 yılında 20 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bursagaz satışlarını yönetirken, aynı zamanda şebekesinin işlerliğini sağlayan giderlerini de etkin bir şekilde dikkate alarak, faaliyet giderlerinin yönetimini gerçekleştirmiştir. 2013 yılı yeni tarife dönemi ile birlikte EPDK tarafından belirlenen gider bütçesi rakamları dikkate alınarak yönetilen bütçe ve fiili karşılaştırmalarla Bursagaz, hem müşterilerine sunduğu hem de tedarikçilerine sunduğu faydayı maksimize etmiştir. Bu kapsamda 2014 yılında 60 milyon TL olarak gerçekleşen faaliyet giderleri, 2015 yılında 69 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şehrimize oluşturduğumuz katma değer, yerelleşmeye olan özenimizi göstermektedir.

Bursagaz, 2014 ve 2015 yıllarında 71.2 milyon TL EWE Holding Turkey A.Ş. (%80), 8.9 milyon TL Çalık Enerji A.Ş.(%10) ve 8.9 milyon TL Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin(%10) sermayeye sahip olduğu bir şirket olarak toplamda 89 milyon TL tutarında sermaye ile yapılandırılmıştır. Bursagaz’ ın bilanço yapısı değerlendirildiğinde öz kaynak ve yabancı kaynak oranları arasında çok fazla değişiklik olmadığı görülmektedir. 2014 ve 2015 yıllarında yabancı kaynak oranının %58 olduğu görülmektedir. Öz kaynak oranı 2014 yılında % 42 olan Bursagaz 2015 yılında ise aynı oranda öz kaynak ile faaliyetlerine devam etmiştir. Kar düzeyleri değerlendirildiğinde devlete ödenen kurumlar vergisinden sonra 2014 yılında 24,3 milyon TL olan kar, 2015 yılında 47,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yaratılan ekonomik değer anlamında 32,2 milyon TL tutarında bir gerçekleşme oluşmuş ve ticari kar 59,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bursagaz 2014 yılında doğrudan üretilen ekonomik değer ile ilişkili olan asıl faaliyet ve diğer faaliyet karı 11,6 milyon TL olup; 2015 yılında 8,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bursagaz tüm şebeke ve müşteri bazlı faaliyetlerini yönetirken sunduğu doğalgaz dağıtım hizmetinin kamu niteliğinde bir hizmet olduğunun bilinciyle hareket ederek yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Bursagaz tarafından yapılan yatırımların temelini toplumsal güvenlik ve arz güvenliği amaçlı yapılan şebeke yatırımları kapsamaktadır. Bursagaz bünyesinde enerji üretimi gerçekleştirilmediğinden ve sadece dağıtım hizmeti sunulduğundan, devlet yönetimine ilişkin bir üretim ve bağlı ekonomik değer de bulunmamaktadır. EPDK lisansı ile hizmet sunan Bursagaz 2014 yılına ait 165,7 bin TL lisans bedeli tutarını 2015 yılında ödemiş ve 2015 yılına ait 105,6 bin TL’ lik tutarın ödemesini ise 2016 yılında gerçekleştirecektir. Katılım bedeli olarak ise EPDK’ya 2014 yılına ait 291,3 bin TL 2015 yılında ödenmiş ve 2015 yılına ait 368,5 bin TL ise 2016 yılında ödenecektir. Bursagaz operasyon yönetimi kapsamında EITI beyanına dahil olmayıp; uluslararası alanda dağıtım şebekesi yönetiminde kıyaslamalar gerçekleştirerek uygulamaya almaktadır. Bursagaz her yıl Bursa bazında vergi sıralamasında yaptığı yatırımlar karşılığında elde ettiği gelirler bazında ilk 25 sıralamasında yer almakta; her yıl oluşan kurumlar vergisi bir sonraki yıl içerisinde ödenmektedir. Bursagaz 2014 yılında 2013 yılına ait 9,4 milyon TL tutarındaki vergi ile 10. sırada yer almış ve 2015 yılında 2014 yılına ait 6,4 milyon TL vergi ile ise 21. sırada yer almıştır. 2015 yılında KDV, muhtasar, damga ve KDV2 vergileri kapsamında devlete toplamda 12,2 milyon TL tutarında vergi ödemesi yapılmıştır. Bursagaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası raporuna göre her yıl yapılan ankette ise ilk 250 büyük firma arasında kendi sektöründe 2013 yılında 2. sırada ve 2014 yılında 19. sırada yer almıştır. Bursagaz Bursa ve çevre ilçelerine daha iyi hizmet verebilmek için elindeki kaynakları alt yapı çalışmalarına yönlendirdiğinden 2015 yılında genel kurul kararıyla ortaklara sadece 7,5 milyon TL kar dağıtmıştır. Şirket, uygulamış olduğu şeffaf maaş ve çalışanlarına sağlamış olduğu yan haklar sayesinde personelinin motivasyonunu en yüksek seviyede kalmasını sağlamakta ve tüm mali verilerini web sitesi aracılığı ile her yıl yayınlamaktadır.

Toplumsal yatırımlar kapsamında Bursagaz tarafından yapılan yatırımların tamamı lisans sonunda devredilecek olup, bu anlamda yapılan yatırım kamu niteliği taşımaktadır. EPDK tarife yönetmeliği kapsamında tarife dönemine ilişkin yatırım miktarı belirlenmiş olan Bursagaz 2015 yılında malzeme ve işçilik olarak 36,3 milyon TL tutarında yatırımı Bursa şehrine kazandırmıştır. Bununla birlikte Bursagaz toplumsal yatırımlarda ve bağışlarda sektöründe ve Bursa genelinde öncü kuruluş olarak; 4 yıl önce başlatılan “Engelli Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım” isimli projenin 2015 yılındaki 4. Fazında 18 sınıf daha tamamlayarak; toplamda 100 Özel Eğitim Sınıfı çağdaş normlarlaeğitime kazandırarak 196 bin TL’lik toplumsal fayda sağlamıştır. Bursagaz yaptığı toplumsal katkıların yanında yatırım hibeleri, araştırma ve geliştirme hibeleri, telif hakkı ertelemeleri, ihracat kredisi ajanslarından alınan yardımlardan faydalanmamakta, yatırımlarını özkaynakları ile gerçekleştirmektedir. Devletin doğrudan yapısal anlamda bir ortaklığı bulunmamakta olup; Özelleştirme İdaresi tarafından oluşturulan kanun ve yönetmelikler kapsamında her dağıtım şirketinde zorunlu olan ilgili bölge mücavir alan sınırı belediyesinin ortaklığı koşulu bulunmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Bursagaz’da %10 luk hisse payı sahibi olmasının dışında Bursagaz operasyonlarında herhangi bir mali teşvik desteği bulunmamaktadır. Bursagaz’ın CDM, REDD, CERsalanlarında herhangi bir etkileşimi olmamakla birlikte, toplumsal yatırımlar adına emisyon güdümleme projesini 2014 yılında devreye almış; Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 10.000 ağacın dikimi gerçekleştirilerek Bursagaz’ın geçmiş 3 yılllık ve gelecek 3 yıllık karbon emisyonu nötralize edilmiştir. Bursagaz proje dahilinde 2015 yılı da dahil olmak üzere her yıl ortalama 5000 fidan dikimini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bursagaz tarafından çalışanlara

2014 yılında yan haklar hariç toplam 8.8 milyon TL , 2015 yılında yan haklar hariç toplam 10.9 milyon TL’lik brut ödeme yapılmıştır. Yan haklar için 2014 yılında ödenen brüt ücretler 1.9 milyon TL olup, 2015 yılında bu rakam brüt 2.4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bursagaz bünyesinde ücret, kıdem, ihbar, izin parası, anlaşma bedeli dışındaki tüm ödemeler yan hak olarak tanımlanmaktadır. Bu ödemeler tüm Bursagaz çalışanlarına pozisyon ,cinsiyet ve özel ayrım yapılmaksınız hak edilmesi durumunda yapılmaktadır. Bursagaz bünyesinde çalışan personeller için özel bir emeklilik planı ve ayrı bir fon ödeme uygulaması planlanmamıştır. Emeklilik ödemelerine ait ayrılmış özel bir mal varlığı olmamakla birlikte, emekli olmayan çalışanlar tam sigorta kapsamına dahil olup emekli çalışanlar yasal mevzuat gereğince destek prim ödemesine dahil olmaktadırlar. Bursagaz çalışanlarının aylık brüt kazancı üzerinden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda belirtilen oranlar çerçevesinde % 11 oranında malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi hesaplanarak sigorta ödemesi yapılmaktadır.

Emekli olan çalışanlar için çalıştığı süre ve aylık brüt kazançları üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Bursagaz bünyesinde görev alan tüm çalışanlar işe girişlerinden itibaren 5510 Sigorta Kanunu gereği sigortalı olarak işe başlatılırlar. Şirket genelinde sigorta primleri kapsamında ayrıcalıklı bir durum bulunmamakla birlikte, kanunda belirtildiği üzere çalışan ve işveren tarafından belirlenen oranlarda prim ödemeleri gerçekleşmektedir. Çalışan ödemelerinde % 5 işveren indirimi ve engelli çalışanlara ait engelli çalıştırma teşvikinden yararlanılmaktadır.

2014 yılı % 5 lik SGK işveren indirimi 513 bin TL olarak gerçekleşirken, 2015 te % 5 lik SGK işveren indirimi 573 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı SGK engelli teşviki için 14.3 bin TL ödeme yapılırken; 2015 yılı için bu ödeme 14.9 bin TL olarak gerçekleşmiştir.2014 yılı istihdam teşviki ödemesi 20.8 bin TL olarak gerçekleşirken, 2015 yılında istihdam teşvikinden faydalanılmamıştır. Bursagaz SGK primleri bazındaki ödemelerini yasal mevzuata uygun olarak yönetmektedir. Bu ödemeler baz alındığında 2014 yılında 3,9 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2015 yılında 4,5 milyon TL SGK prim ödemesi tahakkuk etmiştir. Bu ödemelerin kümülatif istihdam içerisindeki payları, 2014 yılında 0,14 oranında iken 2015 yılında bu pay 0,13 oranında gerçekleşmiştir.

Bursagaz belirgin operasyon yerleri olarak tanımlanmış olan süreç haritasında belirtilmiş 4. seviyede kırılımlandırılmış 112 adet süreci bazında; sözleşmeli personel haricinde asgari ücretin üzerinde maaş alan personelini 5 farklı seviyedeki maaş sistematiği üzerinden yapılandırmaktadır. Bursagaz bünyesinde ücretlendirme politikası kapsamında yer alan asgari ücret uygulamasında bölgesellik bulunmamakta olup; devlet tarafından belirlenmiş olan altı aylık süreçlerde zamlanan uygulama dikkate alınmaktadır. Yerelleşme kapsamında lokal istihdamı destekleyen Bursagaz bünyesinde üst yönetimin tamamı insan kaynakları alanında yerel alan olarak tanımlanmış olan Bursa ilinden istihdam edilmiş olup, üst yönetim kademesi olarak tanımlanmış olan genel müdür ve genel müdür yardımcılığı pozisyonlarında yerellik %100 düzeyinde korunmuştur.

Bursagaz lisans bölgesi içerisinde tüm bölgelerde yerel yönetimlerden ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ticari amaçlı yatırımlarını planlayarak 2015 yılında 36.3 milyon TL’lik yatırım değeri oluşturmuştur. 2014 yılında yapılan yatırımın 11.1 milyon TL’si malzeme ve 17.7 milyon TL’si işçilik iken; 2015 yılında 18.0 milyon TL malzeme ve 18.3 milyon TL işçilik bedelleri ile ekonomik değere katkısı % 26 oranında artmıştır. 2015 yılında İznik ilçesine 15,5 milyon TL tutarında gerçekleştirilen yatırım ile İznik ilçesinin ekonomik değerine katkıda bulunulmuş olup; gazlama süreci ile ticari ve sanayi kuruluşlarının üretim potansiyellerinin artırılması hedeflenmiştir. Ticari amaçlı olarak yapılan bu yatırımlar aynı zamanda ilgili bölgenin ekonomik olarak üretim açısından kalkındırılmasını da sağlamaktadır. 2015 yılında yapımı tamamlanan yüksek basınç hat çalışması ile İznik ilçesinin gaz arzı sağlanması planlanmıştır. 2013 yılında başlatılan Bursa Potansiyel Tespiti Projesi kapsamında 2015 yılında 28.000 bina incelenmiş ve 9000 binaya kutu konulabileceği tespit edilmiştir.

Bursa potansiyel tespit projesi kapsamında çekilen bütün fotoğraflar CBS’ye (Coğrafi Bilgi Sistemi) aktarılmıştır. Bursagaz için tedarikçi yönetiminde yerel tanımı herhangi bir üretici ve ulusal kaynakların kullanımında ulusal sınırları içinde hizmet veren tüm tedarikçileri kapsar. Belirgin operasyon yerleri olarak 2 adet şehir ana giriş istasyonu, 7 RMS istasyonu ve müşteri hizmetleri merkezi Bursagaz operasyonel sürdürülebilirlik üzerinde doğrudan etkisi olan lokasyonlardır. Bursagaz 2015 yılında pek çok ürün ve hizmet alımında yerel satın alma faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Bursagaz faaliyet bölgesindeki operasyonları için 2015 yılı içinde yatırım malzemesi bazındaki tedarikinin tamamını 13 milyon 865 bin TL tutarında % 100 yerli tedarikçiden sağlamıştır. Ayrıca Bursagaz hizmet tedarikçilerinin %100’ü yerel tedarikçilerden oluşmaktadır.

Bursagaz şirket olarak benimsediği gelişim stratejileri kapsamında ve uyguladığı EPDK mevzuatları gereğince ekonominin üretkenliğini değiştirecek faaliyetleri gerçekleştiriyor olmasının dışında, sektöre yön veren SCADA, Yol Bil, I-Rota, Ofissiz hizmet gibi uygulamalarla verimliliği geliştirmektedir. Bununla birlikte çevresel anlamda çevreye diğer yakıtlara kıyasla daha duyarlı bir yakıt olan doğalgaz tüketimini yaygınlaştıran projeler ortaya koyan Bursagaz hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Hava kalitesi izleme kapsamında elde edilen veriler ışığında 2015 yılında ortalama SO2 (Sülfür Dioksit) değeri metreküp başına 10 mikrogram olan Bursa’da her yıl 30 binden fazla yakıt dönüşümü gerçekleştirilmektedir. Bu dönüşümlere katkı sağlamak amacıyla iç tesisat firmaları ile geliştirilen abonelik merkezi uygulaması kapsamında; ortalama tesisat dönüşüm maliyeti olan 3.700 TL üzerinden 140,1 milyon TL iç tesisat firmaları alanında ciro üretilmesi sağlanmıştır. Kamu malı niteliğinde bir hizmet olan ısınma hizmeti, halkın tüm kesimlerine EPDK tarafınca belirtilen tarifeler kapsamında sunulmakta olup; her gelir kesiminden halkın hizmete erişimi sağlanmaktadır.

Bursagaz iş verimliliğini maksimize etmek amacıyla iç tesisat firmaları ile birlikte geliştirdiği abonelik merkezi uygulaması kapsamında, iç tesisat firmalarının abonelik sürecini doğrudan yöneterek aynı zamanda bu süreçte kendi pazarlama fırsatlarını da oluşturmalarını sağlamıştır. Enerji servis hizmet alanında tedarikçide hizmet alınan sayaç okuma, proje onay, tesisat kabul, bordro gaz açım, gaz kesme ve açma faaliyetleri kapsamında yıllık tedarikçi istihdamı baz alındığında işlem hacmi kapsamında %21 düzeyinde katkı sağlanmaktadır. Aynı şekilde iç tesisat firmaları bazında firma sayısı 338’e, firmalarda istihdam edilen çalışan seviyesi ise kümülatifte 2015 yılında 2.010 kişiye ulaşmıştır.

Bursagaz %80 yabancı ve %20 Türk ortaklı bir sermaye yapısına sahip olup, yabancı yatırım ortaklığını uluslararası know how un yerelde uygulanması yönünde kullanılmakta ve yatırım malzemesi, işçilik girdilerinde ulusal arenadaki tedarikçileri kullanmaktadır. 2015 yılında operasyon ve faaliyet alanı değişikliği bulunmayan Bursagaz, ikame yakıtlara oranla ekonomik olan doğalgaz kullanımını yaygınlaştırması açısından yaptığı satışlarını ekonomik açıdan değerlendirdiğinde, 1. Kademede 100 TL’nin dağılımında; tedarikçi payı 2015 yılı ortalamasında %73, KDV %18, ÖTV %2 ve Bursagaz payı %7 olarak gerçekleşmektedir.

Bu etkideki tedarikçi oranı 2. ve 3. Kademe satış hacimlerinde % 80’e kadar çıkmaktadır. Şirket tarafından sunulan hizmetin ekonomik etkileri EPDK tarafından 5 yıllık tarife periyotlarında değerlendirilerek, yeni dönem tarifeler ve işlem hacmi ile yatırımları belirlenmektedir. Bursagaz’ın bir sonraki tarife belirlenme periyodu EPDK tarafından 2017 yılı olarak yayınlanmıştır. EPDK ve yasal düzenleyiciler Bursagaz paydaş beklentileri analiz tablosunda öncelikli paydaşlar kategorisinde sınıflandırılmıştır. Bursagaz’ın hizmet sunduğu bölgedeki maaş skalalarının, lokal veya ulusal alanda sunulan yiyecek ve içecek türevlerinin fiyatlarının belirlenmesinde herhangi bir ekonomik etkisi bulunmamaktadır.

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.