Yönetim Kurulu Başkanından Mesaj

Ey Dünya Sana Sesleniyoruz

Gelişim ve değişimin kaçınılmaz olduğu günümüz koşullarında doğal gaz sektörünün geleceğine bizi yönlendiren faaliyetlerimizle başarılı bir yılı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarının kaynağında yer alan, Grubumuz genelinde özümsenmiş sürdürülebilirlik felsefesi ile faaliyetlerimize ve hizmet kalitemize değer katıyor, yeni başarılara yelken açıyoruz.

Kuruluşumuzdan bu yana vizyon, misyon ve stratejilerimiz doğrultusunda belirlediğimiz faaliyet ve süreçlerimizi paydaşlarımız için mükemmel sonuçlara ulaşmak amacıyla şekillendirmekteyiz. Grup şirketlerimizin değerli desteği, yılların kattığı tecrübe ve paydaş memnuniyeti odaklı çalışmalarımız meyvelerini vermekte, her yeni dönemde yeni başarılara ulaşmamızı sağlamaktadır. Bu başarıların altında yatan en önemli etken ise Grup bazında belirlediğimiz ve kurumsal kültürümüzün yapı taşını oluşturan mükemmellik, güvenilirlik, girişimcilik değerleri ile birlikte, ileride, sorumlu ilkelerimizdir.

Tüm Grup şirketlerimizce geliştirilen stratejik yönetim sinerjimiz, gerek operasyonel ve yönetsel bazda gerekse kurumsal projelerimizde; stratejik düşünme, yaratıcılık ve doğru karar alabilme yeteneklerimizi geliştirmektedir. Yönetim modelimizin avantajları kurumsal projelere yansımakta, hizmet kalitemizi geliştirmekte ve inovasyon odaklı projelerin oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Benimsediğimiz stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde bizler için en önemli husus; kurumsal vizyon, misyon ve değerlerimizin çalışanlarımız tarafından en iyi şekilde özümsenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, belirli bir sirkülasyon ile çalışanlarımızı stratejik planlama çalışmalarına katıyor ve daha başarılı sonuçlar aldığımız stratejik hedefler elde ediyoruz. İnsan kaynakları politikamızı yaşam boyu öğrenme, giftwork ve insana yatırım modelleri ile çeşitlendirerek; çalışanlarımızın güvenini sağlamlaştırıyor, iç iletişim performansımızı daha üst seviyeye taşıyoruz.

Sürdürülebilir yaşam konseptindeki ana amacımız paydaşlarımız üzerinde olumlu etki bırakmak...

EWE Grubu bünyesindeki ilk sürdürülebilirlik raporumuzu 2015 yılında yayınlamanın gururunu yaşadık. Rapor, bu süreçte sürdürülebilirlik çalışmalarına verdiğimiz değer ve önemin bir göstergesi olarak kilometre taşlarımız arasında yerini aldı. İşte Bursagaz bünyesinde de hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımız bu bütünsel yaklaşımın bir parçasıdır.

Sürdürülebilir mükemmellik anlayışımızın en önemli parçalarından olan “Bursagaz sürdürülebilirlik çarkı” yaklaşımımız ve bu boyutta gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz, Grup şirketlerimizin en önemli kilometre taşlarındandır. İnsan, ekonomi, enerji, operasyonel mükemmellik ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini bir arada ele alarak geliştirdiğimiz “sürdürülebilir yaşam” teması ile amacımız EWE Grup şirketlerinin yanı sıra paydaşlarımız için de olumlu bir etki oluşturmaktır. Faaliyetlerimizin bütünleyicisi sürdürülebilirlik anlayışımızdır. Her sürecimiz bu bakış açısı ile şekillendirilmektedir. “Yaşamın özü” temalı Bursagaz 2015 yılı sürdürülebilirlik raporu, bütünsel bakış açımızın oluşturduğu kaynaklarından biridir. Her yeni dönemin yeni başarılar ile dolu olmasını dilerken, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız andan itibaren bizlere duyduğu güven ve destekleri için Bursagaz’daki çalışma arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Yaşamın sesini duyabildiğimiz nice yarınlara…
Dr. Frank QUANTE
Yönetim Kurulu Başkanı

İnternet sitemiz en iyi 1024*768px çözünürlükte görüntülenmektedir.